Stort gruvområde i Zambia
Nyhet

Motioner 2020: Ointresse för hållbart företagande

2020-03-12

Frågan om hållbart företagande tycks inte intressera partierna när det kommer till att skriva motioner. Detta trots att coronapandemin försämrat arbetsvillkoren för människor runt om i världen. Bara Vänsterpartiet lyfter frågan.

I tidigare nyhetsbrev konstaterade vi att Sverige är ett av de länder inom EU som inte har någon lagstiftning för att hindra företag från att bidra till brott mot mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence (HRDD). Vi konstaterade då:

"När nu även EU-kommissionen har aviserat kommande EU-regler duger det inte att vår riksdag och regering sitter med armarna i kors."

Detta är speciellt intressant eftersom en lång rad stora företag som IKEA, H&M och Scania just efterfrågar en lagstiftning.

Svalt intresse för hållbart företagande

Tyvärr tycks inte detta vara en fråga som vare sig regeringen eller flera av de större partierna tycks bry sig så mycket när det kommer till att skriva motioner. Varken hos Moderaterna — som annars både talar om handelns betydelse och om svenska intressen och om att värna demokrati och mänskliga rättigheter — eller hos LiberalernaCenterpartiet eller Kristdemokraterna. Detta trots att coronapandemin har försämrat arbetsvillkoren för människor runt om i världen, att fackligt organiserade har mist jobbet när arbetsgivare utnyttjat pandemin för att sparka dem, och att kvinnor som redan var överrepresenterade i jobb med usla villkor nu blivit än mer diskriminerade.

Hög tid att driva aktiv politik

Det är hög tid för regeringen och våra folkvalda i riksdag och EU-parlementet att engagera sig och driva en aktiv politik kring en HRDD-lagstiftning. Företag, fackförbund och civilsamhället står redo att dela med sig av viktiga erfarenheter och tankar kring hur en lagstiftning bör utformas och implementeras. Sverige har satt hållbart företagande, inklusive en feministisk handelspolitik och hållbar exportstrategi, högt på agendan. En utredning bör tillsättas snarast.

Men bra av socialdemokraterna Serkan Köse och Mattias Vepsä som i en enskild motion efterlyser svensk lagstiftning, liksom Vänsterpartiet som lyfter frågan.


Två gruvarbetare i DRC utanför gruvöppningen.

Hållbart företagande

Företagen måste respektera mänskliga rättigheter

Diakonia arbetar för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. För en hållbar och jämställd utveckling måste även privata aktörer vara med. Företag måste känna till och motverka negativ påverkan på människor och miljö i hela sin verksamhet, vara transparenta och konsultera dem som påverkas.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva