Grupp med bybor får information om Corona
Nyhet

Motioner 2020: Tyst om skatteflykt

2020-03-12

Coronapandemin har satt extra fokus på vikten av att stoppa utflödet av kapital från utvecklingsländer. Ändå tar få av årets motioner upp frågan om skatteflykt.

Varje år förlorar utvecklingsländer runt 200 miljarder dollar på grund av multinationella företags skatteflykt. Utflödet genom olaglig kapitalflykt är ännu större. Medlen behövs för att finansiera sjukvård och annan välfärd. Att stoppa utflödet av kapital är därför en hörnsten i finansieringen av de globala målen i Agenda 2030. FN:s generalsekreterare har lyft det orimliga med denna kapital- och skatteflykt. Speciellt i tider av en pandemi när behoven är så stora.

Skatteflykt nämns inte

Trots detta nämner regeringens proposition för genomförandet av Agenda 2030 inte ordet skatteflykt. Svenska regeringen har också i EU stoppat det redskap som parlamentet, kommissionen och många av medlemsländerna ser som effektivt för att stoppa skatteflykten: kravet på en öppen redovisning av multinationella företags vinster och skatteinbetalningar land-för-land.

Moderaterna är ett av de partier som i sina motioner lagt stor vikt vid privata näringslivets och handelns roll för utveckling. De lyfter visionen om att utvecklingsländer ska kunna bli oberoende av bistånd när Agenda 2030 genomförts om tio år. Det är en bra vision men det är orimligt att tro att utvecklingsländer kan finansiera Agenda 2030 och bli oberoende av bistånd så länge skatteflykten fortsätter. I FN:s planer för finansiering av de globala målen finns en internationell konsensus om både behovet av ökat bistånd och av att stoppa skatteflykten.

Vi noterar att moderaterna varken motionerat om eller engagerat sig i frågan om hur multinationella företags skatteflykt ska stoppas, trots att världen varje år förlorar över 500 miljarder dollar. För Sveriges del handlar det om undanstoppade skatteinteäkter på cirka 50 miljarder kronor.

Stöld av gemensamma resurser

Inte heller Centerpartiet, Kristdemokraterna eller Liberalerna tar upp frågan om skatteflykt som ett utvecklingsproblem. Men vi gläder oss åt Vänsterpartiets speciella motion kring skatteflykt och välkomnar förstås enskilda motioner som socialdemokraten Ola Möller.

Alla som värnar om mänskliga rättigheter och länders egen förmåga att investera för att nå Agenda 2030 måste engagera sig i konkreta lösningar för att stoppa detta slöseri med allas våra gemensamma offentliga resurser. Världen har inte råd med skatteflykt.

Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

Global skatteflykt

Skatteflykten hindrar utveckling

Diakonia arbetar för att den globala skatteflykten stoppas och att pengarna i stället investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet. Varje år försvinner mer pengar ut ur många fattiga länder genom att företag inte betalar skatt än vad länderna får i bistånd – pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom.