En kvinna i vit hijab skriver med svart penna på en whiteboard.
Nyhet

Motioner 2020: Okunskap om bistånd

2020-03-12

Det finns många bra inlämnade motioner om bistånd hösten 2020. Men att bistånd sällan går till ländernas regeringar saknas det kunskap om.

I den motionsflod som riksdagsledamöterna lämnat in finns många bra förslag och tankar kring bistånd. Inte minst kring stöd för frågorna kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet.

Bistånd går inte till regeringar!

Men som vanligt finns en uppenbar okunskap om att bistånd till olika länder inte är det samma sak som bistånd till ländernas regeringar. Detta blir tydligt när vi läser vad partierna skriver om bistånd till länder som Afghanistan, Palestina och Irak. Några motioner talar om "ökade krav" i biståndet, exempelvis Moderaternas:

"Det handlar inte minst om länder som vägrar ta emot sina egna medborgare efter utvisningsbeslut från Sverige. I det sammanhanget är det inte rimligt att svenska skattebetalare ska betala för samhällsservice i ett land som samtidigt bidrar till att skapa problem i Sverige."

Vi tolkar det som att det främst handlar om biståndet till Afghanistan och att det tyder på att man tror att biståndet går till regeringen och inte till FN-program och civila samhället. Eller menar Moderaterna att man ska straffa civilsamhället och mottagarna av biståndet för att regeringen i landet inte gör som Sverige vill när den inte tar emot den handfull personer som Sverige vill avvisa?

När Socialdemokraterna i maj 2018 gjorde ett liknande utspel kallade vi det för kolonialt sätt att bedriva bistånd. Motsvarande gäller även Moderaternas motion.

Bistånd som stänger Europas gränser 

Liberalerna skriver bra om att ambassader ska kunna bli fristäder för demokrati och MR-försvarare. Och bra att kristdemokraternas Désirée Pethrus lyfte det problematiska med biståndet till EU:s Emergency Trust Fund, där svenska skattemedel gått till regeringsinsatser i till exempel  Libyen och Turkiet och inneburit stöd till organ som begått grova övergrepp:

"Det har framkommit oroväckande rapporter och uppgifter om att EU:s bistånd, exempelvis från The EU Emergency Trust Fund for Africa, används på felaktigt sätt, går till militära insatser och går till aktörer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter." 

Kanske tystnaden i detta fall från partier i riksdagen som annars bruka betona att "inte en krona får gå till förtryckarstater" har att göra med att dessa insatser handlar om att hindra att flyktingar och migranter når Europa?

(M)er bistånd till Sverige

Vi konstaterar att Moderaterna i sin budgetmotion sänker biståndsnivån ytterligare jämfört med förra årets motion. Det är inte trovärdigt när Moderaterna samtidigt säger att Agenda 2030 ska genomföras. Det finns en internationell enighet om att biståndet måste öka kraftigt om de globala målen ska uppnås, tillsammans med andra åtgärder, förstås. Vid OECD DAC:s möte i november 2020 betonade toppmötet även principerna om biståndets effektivitet, ett regelverk som Moderaterna i sin motion argumenterar för att urholka: 

"Sverige bör driva på för förändrade regler så att fler kostnader som i dag inte kan klassas som bistånd kan göra det."

Porträtt av Magnus Walan

Magnus Walan

Senior policyrådgivare

Skicka epost
08-453 69 16
Kvinna står mitt i sin odling

Effektivt bistånd

Alla behöver bidra till en bättre värld

Diakonia arbetar för mer och bättre bistånd. För att fattigdomen ska kunna utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet – vi måste hela tiden arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva