En glasburk ligger ner med mynt som ramlat ur den.

Vad innebär regeringens avräkningar?

Nästan en femtedel av det svenska biståndet ska plockas bort för att istället läggas på att ta emot människor som kommer till Sverige från Ukraina. Vi på Diakonia anser att Sverige har råd att ta emot flyktingarna utan att låta de allra fattigaste betala notan. Att ta från det långsiktiga biståndet för att lägga på flyktingmottagande på hemmaplan är kortsiktigt, osolidariskt och dumt.

Därför är de snabba nedskärningarna i biståndet en riktigt dålig idé: 

  Den ryska invasionen av Ukraina har lett till en humanitär katastrof med miljontals människor på flykt. Men nöden i en del av världen ska inte hindra oss från att se och agera mot nöden i andra delar av världen. Fattigdomsbekämpningen har på grund av pandemin kastats ett decennium tillbaka. På platser som Tigray, Jemen och Myanmar pågår omfattande övergrepp och lidande. Kriget i Ukraina har gett följdeffekter och förvärrat andra kriser. FN beräknar att 1,7 miljarder – en femtedel av jordens befolkning – nu riskerar matbrist eller hunger.

  Bra bistånd utgår från långsiktighet och ömsesidigt ansvar mellan de som ger bistånd och de som tar emot det. Trots det har de rika länderna själva bestämt att bistånd snabbt kan flyttas till att användas på hemmaplan för flyktingmottagande. Men de är inget som regeringarna måste göra. Sverige har råd att ta emot flyktingar ändå.

  Enligt regeringens instruktioner är det framförallt det långsiktiga och förebyggande biståndet genom Sida som drabbas mest. Stödet till demokrati och främjandet av de mänskliga rättigheterna ska minska med 42%. Insatser till stöd för jämställdhet ska minska med 50%. Stödet som förmedlas via det civila samhället ska minska med 39%. I många länder har biståndet en avgörande betydelse i att ge demokrati, kvinnorätts- och människorättsorganisationer utrymme att agera. Eftersom Sverige är ett av de länder som ger störst andel av biståndet till jämställdhetsarbete är risken stor att nedskärningarna skulle drabba kvinnor och flickor extra hårt.

  Aldrig tidigare har svenskt bistånd drabbats av så snabba, stora och skadliga sparpaket. Sverige blir det största mottagarlandet för bistånd som är tänkt att bekämpa fattigdom och förtryck. Sverige blir det land i EU som tar mest från biståndet för att använda på hemmaplan. Sverige, som ett av världens rikaste länder, kommer ses som osolidariskt och egoistiskt och vi riskerar dessutom att andra länder tar efter.

  Regeringen valde att göra besparingar på hela 10 miljarder. Migrationsverket beräknade kostnaderna för flyktingmottagandet till 6 miljarder. En omedelbar åtgärd regeringen kan göra är att direkt ge tillbaka de 4 miljarder som överfakturerades biståndet på grund av att regeringen valde att inte invänta Migrationsverkets prognos.

  Vi vill värna biståndets kvalitet. De avräkningar som nu görs skapar en oprofessionell ryckighet som gör stor skada för en verksamhet som vänder sig till de redan mest utsatta i världen.

  foto på tidningar i hög

  Gör er röst hörd!

  Fem lokalmediatips

  Att synas i lokalmedia är ett bra sätt för att visa vad som händer hos er och att uttrycka åsikter. Vi har listat fem tips att tänka på innan ni tar kontakt!

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.