Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Samtal om Kvinnosaker

Hur hänger egentligen gatlyktan, överfallslarmet och cykeln ihop? Tillsammans med Karin Carlsson, författare till boken Kvinnosaker och expert på kvinnans historia, kan du vara med på en djupdykning i kvinnans plats i det offentliga rummet. Historiskt och idag.  

Tillsammans med Diakonias globala rådgivare Linn Lukschandl kommer Karin samtala om flera saker ur hennes bok och hur de hänger ihop med Sverige och världen idag. Samtalet kommer livesändas och är gratis.

Du som väljer att bli månadsgivare till Diakonia i samband med samtalet får ett signerat exemplar av boken Kvinnosaker. Fyll i månadsgivarformuläret och anmäl dig till samtalet så skickar vi boken i mitten av maj.

Till månadsgivarformuläret.

Bra att veta:

När? 4 maj kl 19

Var? Digitalt via länken som kommer på mejl.

Hur? Anmäl dig här! Senast 3 maj.

 

 

Mer om Karin och Kvinnosaker

Karin Carlsson är historiker och verksam vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Den tillfälliga husmodern där trötta husmödrar, välfärdspolitik, hem- och omsorgsarbete stod i centrum. I stunden intresserar hon sig främst för urbanhistoria där 1900-talets dolda köksingångar och kökets materialitet används för att berätta om stadens mer vardagliga – men ofta osynliga – liv och rörelser. Ett genomgående tema i hennes forskning är genusperspektivet. Genom det öppnas frågor upp om hur föreställningar om män och kvinnor förändras över tid och skiftar mellan olika geografiska platser och grupper i samhället. Karin är uppvuxen i Gästrikesamhället Valbo men bor nu i ett riktigt litet hus med en magnifikt skev lada på tomten strax utanför Stockholm. 

Kvinnosaker berättar svenska kvinnors historia genom femtio föremål, från sekelskiftet 1900 fram till idag. Historikern Karin Carlsson skriver på ett fängslande och underhållande sätt om tingen som påverkat kvinnors vardag och format förutsättningarna för ett mer självständigt liv. Men vad som betraktats som frigörande och positivt under en specifik period kan i en annan tid ses som förtryckande och inskränkande, föremålen bär på så vis på berättelser om samhällsförändring och normförskjutning. 

Kvinnosaker är utgiven av Bonnier Fakta i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska museum.

Copyright/fotograf foto Karin Carlsson: Caroline Andersson Renaud