Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Forza vatten

Forza* vatten är en vattenstafett där ni ska bunkra så mycket vatten ni kan i ert lag. Men förutsättningarna för lagen är olika, vilket ska visa på att alla människor faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten.

Så här går utmaningen till:

Dela in gruppen i två lag. Ett med få deltagare och ett med många. Laget med få deltagare kan till exempel bestå av ledare och det andra laget av barn. Tanken med lagen är att det ska vara stor skillnad och lite orättvist då stafetten bygger på situationen i bergsbyn Ica.

Laget med få deltagare får i likhet med företagen i Peru bättre förutsättningar för att bunkra vatten, i detta fall 9 kåsor. Laget med flest deltagare får istället likt befolkningen i Ica sämre förutsättningar i form av 1 kåsa och andra kluriga redskap (disksvamp, fingerborg eller liknande).

Båda lagen har en varsin hink som de ska fylla med vatten från ”den lokala brunnen” (som består av flera vattenfyllda hinkar placerade en bit bort). Lagen ska sedan transportera vatten från brunnen till sin hink och det lag som lyckas fylla sin hink först vinner.

Ladda ner hela beskrivningen av Forza vatten

Inför den här utmaningen kan du som ledare med fördel se filmen Till den sista droppen som beskriver vardagen för invånarna i bergsbyn Ica i Peru.

*Forza är italienska och betyder kraft