Diakonia - Människor som förändrar världen

Politiksamtal inför valet

Vilken värld vill du leva i? Samtal om politik som förändrar världen – om hjärtan som slår för allas lika värde – om modiga röster för ett värdigt liv.

2018-01-11

Nu börjar valrörelsen! Den 9 september är det val i Sverige. Diakonia vill uppmana politiker att lyfta blicken och se hur vi vill forma vår gemensamma värld. Vi vill också stärka människors civilkurage att våga ta de svåra samtalen om människosyn, demokrati och värderingar. Inför valet vill vi mobilisera en rörelse som inte står tyst när demokratin försvagas och mänskliga rättigheter hotas.

Vi ser en demokratisk backlash på flera håll i världen. Människor förföljs och sätts i fängelse för sina åsikters skull, mördas eller skadas. Maktfullkomliga ledare skriver om lagar och gör allt de kan för att behålla sin position och begränsa möjligheten för opposition och respekt för mänskliga rättigheter. Man försöker tysta det civila samhället. Svensk utrikespolitik är viktig men också samtalet om demokrati och människosyn i Sverige.

Diakonia, Equmeniakyrkan, equmenia, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda har därför gått samman för att skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först och för att uppmuntra till samtal om värderingar, människosyn och skapa plats för dialog.

Valambassadörer

Vi har tillsammans utbildat Valambassadörer som kommer att bjuda in till denna typ av samtal mellan politiker och medborgare under våren och sommaren. Diakonia kommer tillsammans med lokala församlingar att bjuda in till många politiksamtal

Ett stående inslag i dessa samtal är föreställningen Mod och Motstånd – om fem människorättsförsvarare som fått betala ett högt pris för sina drömmar om en rättvisare värld. Denna föreställning kommer att sätta tonen för samtalet och få oss att lyfta blicken över plånboksfrågor och egenintresse.

Om du vill vara med och anordna ett politiksamtal finns det mycket bra material som underlättar ditt arbete. Hör av dig till Petter Jakobsson så kan du få en introduktion till materialet.

Vill du veta mer?

NamnStorlekFiltypLadda ner
Det krympande demokratiska utrymmet Faktablad 827 KB PDF