Diakonia - Människor som förändrar världen

Politiksamtal inför valet

Vilken värld vill du leva i? Samtal om politik som förändrar världen – om hjärtan som slår för allas lika värde – om modiga röster för ett värdigt liv.

2018-01-11

Den 9 september är det val i Sverige. Det sker i en tid då vi ser en demokratisk backlash på flera håll i världen. I en värld där människor förföljs och sätts i fängelse för sina åsikters skull, mördas eller skadas. Där maktfullkomliga ledare skriver om lagar och gör allt de kan för att behålla sin position och begränsa möjligheten för opposition och respekt för mänskliga rättigheter. I en värld där man försöker tysta det civila samhället.

I det här valet är det därför extra viktigt att mobilisera en rörelse som inte står tyst när demokratin försvagas och mänskliga rättigheter hotas.

Diakonia, Equmeniakyrkan, equmenia, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda har därför gått samman för att skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först och för att uppmuntra till samtal om värderingar, människosyn och skapa plats för dialog. Vi vill ge människor mod att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen och utkräva ansvar från de svenska politikerna att arbeta för att det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter ökar.

Det gör vi genom att tillsammans med frivilliga valambassadörer anordna politiksamtal ”Vilken värld vill du leva i?” runt om i Sverige under februari till september. Det blir viktiga samtal och mingel med politiker om värdegrund, visioner och mänskliga rättigheter.

Vill du anordna ett politiksamtal?

Vill du anordna ett politiksamtal i din förening, församling eller skola? Då ska du bli valambassadör. Ditt uppdrag är att samla ihop och leda ett team och tillsammans med dem anordna ett politiksamtal. Du är Diakonias kontaktperson och deltar i någon av följande halvdagsutbildningar:

22 januari  kl 18-21, Immanuelskyrkan, Jönköping.

23 januari kl 18:30-21:00, Betlehemskyrkan, Gävle.

Anmäl dig till en utbildning

Som ambassadör får du tillgång till en kreativ och pedagogisk verktygslåda full av metoder som kommer hjälpa dig i arbetet med att skapa samtal, event och politiksamtal. Verktygslådan innehåller bland annat manus till en föreställning om människors rättigheter (Mod & motstånd), ett underlag för samtal med politiker och opinionsbildare, filmer, värderingsövningar, mallar för insändare etc. Diakonia kommer fungera som din coach och ge dig stöd under uppdraget.

Uppdraget pågår från utbildningstillfället fram till 9 september 2018. Anmäl dig senast en vecka före valt utbildningstillfälle.

Vill du bli valambassadör? 

För mer information, kontakta Petter Jakobsson