Diakonia - Människor som förändrar världen

Skatteflykten

Diakonias kampanj ”Skatteflykten” gick i mål i oktober 2014 då vi överlämnade drygt 3 000 namnunderskrifter till regeringen med krav på att Sverige och EU agerar mot skattflykt från fattiga länder.

2014-11-06

Beslutsfattarna har chansen att vända fel till rätt

Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis. Ett orättvist spel med få vinnare och miljoner förlorare. 

Diakonias önskelista för lagstiftning mot skatteflykt

Diakonia vill se lagstiftning för öppenhet och insyn i var stora företag betalar skatt och vem som kammar hem vinsten. Med kampanjen Skatteflykten ville vi få beslutsfattare att lagstifta mot skatteflykt:

  1. Land-för-land-rapportering för multinationella företag: Stora företag bör redovisa vinster, skatter, kostnader etc. i varje land de har verksamhet i. Idag behöver företagen bara göra en sammanslagen global koncernredovisning. Detta gör det svårt att se om företagen betalar den skatt de bör i utvecklingsländer.
  2. Offentliga register över företags ägare: Länder bör upprätta offentliga register över vem som äger och är företagens förmånstagare, dvs vem som kammar hem vinsten. Idag kan individer och företag som ägnar sig åt skatteflykt gömma sig till exempel bakom anonyma skalbolag.

Kampanjfinal med 3 000 namn mot skatteflykt

Den 29 oktober överlämnade Diakonia drygt 3 000 namnunderskrifter till Sveriges regering. Vid överlämnadet tog vi chansen att berätta om den unika möjlighet som finns för Sverige att påverka. Under hösten 2014 diskuterar EU till exempel det så kallade pennigtvättsdirektivet. I det förslag som ligger finns till exempel offentilga register med, vilket är viktigt att Sverige stödjer.

Läs mer om överlämningen av namnunderskrifterna