Diakonia - Människor som förändrar världen
Shekh Abdul Akim i södra Bangladesh går långt för att hämta vatten två gånger om dagen. Foto: Martina Holmberg

Klimatkampanj: Act now for climate justice

2015 drev vi en kampanj för klimaträttvisa. Kampanjens mål var att världens ledare vid klimattoppmötet i Paris i december, skulle enas om ett avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Bakom kampanjen står majoriteten av kyrkorna i Sverige. 

2015-02-17

Klimat - en rättvisefråga

I december 2015 samlas världens ledare i Paris för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Vi vill visa dem vad vi tycker och förmå dem att enas om en överenskommelse som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla!

Våra krav för klimaträttvisa

De svenska ledarna uppmanas genom kampanjen att: 

Leverera rättvisa, ambitiösa och kraftfulla klimatåtgärder, tillräckliga för att hejda klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen tydligt under 2 grader.

Betala ut och öka klimatfinansieringen med additionella offentliga medel som gör det möjligt för de fattigaste att anpassa sig till klimatförändringarna och fortsätta en hållbar utveckling, med låga klimatutsläpp.

Sveriges andel av den internationella klimatfinansieringen uppgår till minst 2,7 miljarder kronor för 2016 och når minst 4,2 miljarder kronor årligen 2020 – med pengar som inte tas från det ordinarie biståndet.

Sveriges utsläppsminskningar uppgår till minst 55 procent 2030 och till minst 95 procent 2050.

Klimatkampanjen Act Now for Climate Justice är en global kampanj som samordnas av nätverket ACT Alliance. I Sverige drivs kampanjen av Diakonia och Svenska kyrkan (som är de svenska medlemmarna i ACT Alliance). Majoriteten av kyrkorna i Sverige står bakom kampanjen genom Diakonias huvudmän Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och equmenia samt Sveriges kristna råd och Svenska Kyrkans Unga.

Material om klimatkampanjen

NamnStorlekFiltypLadda ner
Folder om kampanjen 608 KB PDF
Utställning del 1 om kampanjen 240 KB PDF
Utställning del 2 med klimatvittnen 1214 KB PDF