Diakonia - Människor som förändrar världen
Koushallaya Munda och hennes familj förlorade allt när cyklonen Aila drog in över sydvästra Bangladesh i maj 2009. Tillsammans med ett hundratal andra drabbade familjer ur folkgruppen Munda tvingades de fly från området där de bott. De flyttade in i baracker som regeringen byggt åt klimatflyktingar. med stöd av Diakonias samarbetsorganisation Barcik har de kunnat lära sig att odla den försaltade och näringsfattiga marken. Koushallaya Munda och hennes familj förlorade allt när cyklonen Aila drog in över sydvästra Bangladesh i maj 2009. Tillsammans med ett hundratal andra drabbade familjer ur folkgruppen Munda tvingades de fly från området där de bott. De flyttade in i baracker som regeringen byggt åt klimatflyktingar. med stöd av Diakonias samarbetsorganisation Barcik har de kunnat lära sig att odla den försaltade och näringsfattiga marken.

En gudtjänst med tema: Människor på flykt

Här hittar du några förslag på böner och sändningsord att använda i gudstjänster eller andakter. De kan gärna kombineras med porträtt och berättelser från Diakonias arbete. 

2016-03-31

Planera att en gång i månaden dela något från Diakonais arbete på församlingens gudstjänst och ta med Diakonia i församlingens förbön. Det finns också mer gudstjänstmaterail från tidigare års kampanjer som du kan använda dig av.