Diakonia - Människor som förändrar världen
Ett av årets seminarier handlar om kulturutbyten och om de kan göra skillnad. Haya Atatra deltog i projektet Novell Gaza, här intervjuas hon av journalisten André Larsson.

Bok- och Biblioteksmässan

Även i år är Diakonia på Bokmässan och vi hoppas på att få träffa dig. Kom till Internationella torget och prata utveckling, bistånd, rättvisa och Sveriges export av krigsmateriel till diktaturer och regimer som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Dessutom kan du tävla om fina priser hos oss.

2017-09-09

Vår monter är H04:13 på Internationella torget. I vår monter vill vi erbjuda mer kunskap, mer känsla, mer berättelser om hur världen hänger ihop och en möjlighet att engagera dig. Trots att mänskliga rättigheter enligt nuvarande regler ska vara ett centralt villkor för tillstånd för krigsmaterielexport fortsätter Sverige att exportera vapen till dikaturer och regimer som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Svensk vapenexport till diktaturer

Men nu finns hopp om förändring! Under hösten 2017 ska riksdagen behandla regeringens förslag till nya regler för export av vapen. Tyvärr innebär det förslag som nu ligger på bordet inget absolut förbud ens mot de värsta diktaturerna. Kom och skriv under på vår kampanj #Kryphålet Håll era löften! Inga fler svenska vapen till diktaturer, som ska lämnas över till svenska politiker direkt efter bokmässan.

I montern kan du givetvis också tävla och vinna fina priser. Vi lottar ut tio exemplar av boken ”Den svenska vapenexporten” av Linda Åkerström.


Egna seminarier

Fredag 29 sept 11.40 – 12.00
Patriarkatets makt över klimatet
Politisk och ekonomisk makt hänger ihop. Män har mer makt än kvinnor. Ekonomisk utveckling och konsumtion driver på klimatförändringar. Människor med mindre makt och ekonomiska resurser kommer att drabbas hårdare av klimatförändringarnas effekter. Politiska beslut behövs för att vända utvecklingen, men patriarkala strukturer hindrar politiska och ekonomiska makthavare från att fatta de beslut som krävs – eftersom de själva är ”vinnare” i dagens system. Så frågan är: kan vi rädda oss själva från klimatkaos genom att krossa patriarkatet?

Arrangörer: Diakonia, Studieförbundet Bilda
Moderator: Jenny Enarsson Diakonia
Deltagare: Anna Axelsson, klimatpolitisk rådgivare, Diakonia, Mattias Lindahl, professor Linköpings Universitet (forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer)

Lördag 30 sept 11.00 – 11.20
Svenska vapen motverkar jämställdhet

Världen blir alltmer militariserad. Svenska vapen säljs i stor omfattning till både diktaturer och länder som systematiskt kränker människors rättigheter. Hur går det ihop med den feministiska utrikespolitiken som Sverige vill föra? Hur påverkar militarisering kvinnor och män, könsroller och de aktivister som kämpar för jämställdhet världen över? Det är mot den här bakgrunden som vi måste förstå svensk vapenexport. Den sker inte i ett vakuum.

Arrangörer: Diakonia, Studieförbundet Bilda
Moderator: Martin Ezpeleta, journalist, Dagens Nyheter
Deltagare: Jenny Enarsson, genderrådgivare, Diakonia, Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Seminarier tillsammans med andra

Seminarium torsdag den 28 sept kl 14.00
Angreppen på civilsamhället - en global utmaning!

Civilsamhällets demokratiska krafter får allt svårare att verka. Trenden är global och inte begränsad till världens diktaturer. Det handlar nästan uteslutande om medvetna angrepp på demokratin och de som verkar för mänskliga rättigheter tycks vara särskilt utsatta. Hur allvarlig är situationen och vad kan vi göra för att motverka utvecklingen?

Arrangörer: Östgruppen, Union to Union och Diakonia
Deltagare: Karin Fällman, senior policy specialist, Sida, Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union, Martin Uggla, ordförande Östgruppen, Annika Andersson, rådgivare demokrati och mänskliga rättigheter, Diakonia, Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement, Sharan Burrow, generalsekreterare, International Trade Union Confederation
Moderator: Maja Aase, kommunikationschef, Union to Union

Lördag 30 sept 11.40-12.00
Hur kan enkla kulturella utbyten göra skillnad?

Sommaren 2012 startade en grupp svenska ungdomar en novellskrivartävling i Gaza i syfte att lyfta ungas röster i och utanför Gaza. Palestinska ungdomar utmanades till att författa noveller inspirerade av livet i Gaza. Tävlingen har lett till två publicerade antologier med enormt starka berättelser och ett kulturutbyte mellan Gazaremsan och Sverige.
Novellerna används i gymnasieundervisning, teateruppsättningar och integrationsprojekt runt om Sverige. Möt berättelserna från ungdomarna bakom Novell Gaza. Hur kan man med enkla kulturella utbyten göra skillnad för människor.

Arrangörer: Novell Gaza, Diakonia, Bilda
Deltagare: David Arvidsson Shukur, doktorand University of Cambridge, André Larsson, fotograf och frilansjournalist, Joakim Wohlfeil, policyrådgivare konflikt och rättvisa, Diakonia