Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias aktivister kan använda sig av studiematerial och presentationer för att lära sig mer om Diakonias fokusområden, och sprida kunskapen vidare till andra.

Studiematerial och presentationer

För att Diakonias aktivister ska kunna lära sig mer om Diakonia och vad vi arbetar med finns det studiematerial och presentationer att ta del av.

Studiematerial

Diakonias aktivister bestämmer gemensamt vad de vill lära sig mer om under terminen – det kan vara ett tema eller fler. Ämnena ska dock ligga inom ramen för Diakonias teman: mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa, fred och försoning samt klimat. Längst ner på denna sida ser ni ett studiecirkelmaterial som tar upp dessa ämnen. Använd gärna detta!

Presentation om Diakonia

Diakonia har även satt ihop en presentation som våra aktivister kan använda för att informera om vad Diakonia är, vad Diakonia arbetar med och varför vi gör det. Vill du ha presentationer om Diakonias specifika ämnen går det bra att kontakta Diakonias mobiliseringshandläggare för mer information.

Ladda ner material för presentation och studiecirklar