Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Vad gör biståndet?

Svenskt bistånd finansierar satsningar inom en rad olika områden som alla bidrar till ett bättre liv för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Några exempel på vad biståndet gör!

Jämställdhet

Eftersom färre flickor än pojkar går klart skolan, var tredje kvinna utsätts för våld under sin livstid och cirka 300 000 kvinnor dör varje år av orsaker kopplade till graviditet, förlossning och osäkra aborter är jämställdhet centralt i svenskt bistånd.

 • Utbildning för kvinnor i ekonomi och entreprenörskap.
 • Utbildning av kvinnor inom textilindustrin som kräver rättvisa löner och villkor.
 • Tillgång till toaletter, mensskydd och vatten i skolor.
 • Projekt som utmanar stereotyper, med hjälp av t.ex. sport och cykling för flickor.
 • Kontor för att anmäla och få stöd vid könsrelaterat våld.
I Bangladesh har cykeln blivit nyckeln till ökad jämställdhet. Cykeln ger rörelsefrihet, självförtroende och möjligheten at ta sig till skolan. Och det minskar risken för barnäktenskap och fattigdom.


Demokrati och mänskliga rättigheter

Fattigdom handlar både om brist på mat, vatten och tak över huvudet, och om att inte ha inflytande över politiska beslut eller makt över sitt eget liv. Därför är demokrati och mänskliga rättigheter en av de viktigaste frågorna för biståndet.

 • Utbildning av kvinnliga politiker och stöd till kvinnoorganisationer som kämpar för en ökad andel kvinnor bland de folkvalda.
 • Stöd till lokala demokratiråd som gör kontakt mellan medborgare och folkvalda enklare. När fler har insyn i kommunens planering hålls politikerna ansvariga och risken för korruption minskar.
 • Stöd till lokala organisationer och försvarare av mänskliga rättigheter och jämställdhet så att de ska kunna fortsätta sitt allt viktigare arbete.
 • Stöd till hbtqi-personer och andra minoriteter som kämpar mot diskriminering.
En afrikansk kvinna med en bok tittar in i kameran Mama Samaké är lärare, men även sekreterare i medborgarnas råd i sin kommun Dialakoruba i Mali. Rådet lyssnar på invånarnas frågor och förslag och diskuterar dessa med de förtroendevalda. De informerar även om beslut som fattas av kommunfullmäktige. Genom sitt arbete underlättar rådet delaktighet och dialog, vilket stärker demokratin. Att beslutfattare hålls ansvariga leder till att beslut som gynnar medborgarna kommer till stånd, till exempel har en satsning på hälsoklinikerna i området gjorts. Det stärker tilltron till demokratin och viljan att bidra genom att betala skatt.

Hälsa

Eftersom ojämlikheten inom hälsa är enorm, över 300 000 kvinnor dör till följd av komplikationer vid graviditet och förlossning och över 5 miljoner barn dör varje år.

 • Vaccinationer av barn och behandling av barnsjukdomar.
 • Barnmorskeutbildning, förlossningsvård och tillgång till preventivmedel.
I Bolivia är både kunskap om sexuell hälsa och preventivmedel tabu. Många unga kvinnor har utsatts för farliga aborter. Att börja prata om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar kan förändra attityderna i grunden.

Migration

Eftersom fler människor än någonsin är på flykt, ofta i utsatta situationer.

 •            Skola för barn på flykt.

 •         Arbete mot exploatering av migrantarbetare.        

 • Sjukvård till människor på flykt.
I Libanons många flyktingläger bor människor trångt och smutsigt. Många av de vuxna saknar möjlighet att försörja sig och barnen får inte gå i skolan. I den här svåra situationen är Najdeh center en oas. Här får barnen leka, skapa och lära sig. Och både barn och vuxna kan får psykosocialt stöd och hjälp att bearbeta svåra minnen.

   

Vill du bidra med mer än 1 procent?

Skänk en gåva till Diakonia och hjälp människor att ta sig ur fattigdom och förtryck!

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.