Diakonia - Människor som förändrar världen

1 % för världen

Eftersom vi har hjälpts åt har den globala fattigdomen halverats sedan 1990. Otroligt!

Men trots det dör 10 barn under fem år i världen under den tid det tar för dig att läsa den här texten. Det är 583 barn på en timme eller 14 000 varje dag! I många fall är dödsorsaken något som hade kunnat undvikas eller botas. Det kan vara undernäring, diarré eller lunginflammation. Eller så beror det på orsaker kopplat till att barnen kom till vid en osäker förlossning.

Det här är en katastrof – men tro det eller ej, det har varit ännu värre. För några decennier sedan dog mer än dubbelt så många barn. Tack vare utvecklingen i världen och stora biståndssatsningar överlever idag fler än någonsin. Den globala fattigdomen har halverats. Forskning och tusentals utvärderingar visar på biståndets betydelse för denna utveckling.

Men nu är det år 2020 och vi står mitt i en global pandemi – och utvecklingen går bakåt för första gången på 30 år! Antalet människor som behöver akut humanitärt stöd för att överleva har ökat med 200 procent sedan coronapandemin startade. Världen behöver ett bistånd som är smart och effektivt. Nu mer än någonsin. Det handlar om liv och död för världens mest utsatta människor.

Bistånd gör skillnad

Bistånd kan vara att ha en vattenkran med rent vatten i stället för att dricka smutsvatten från ett dike. Eller att ha el så att du kan göra läxorna och klara skolan istället för att tvingas hoppa av och försöka försörja dig utan utbildning. Eller att det finns en trygg plats att rapportera sexuella övergrepp och ett rättsväsende som ställer de skyldiga till svars, istället för laglöshet.

Pengar som används på ett bra sätt gör det möjligt för fler människor att ta sig ur fattigdom och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bistånd innebär att rikare länder delar med sig till fattigare, och det är en viktig pusselbit för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen.

Sverige är en bra biståndsgivare i världen. Vårt bistånd håller hög kvalitet och vi ger 1 procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i internationellt bistånd. BNI är summan av alla inkomster i ett land. Det ska vi fortsätta med.

För varje krona gör skillnad och bistånd ger människor ett bättre liv.