Denisse Chavez tittar in i kameran
Kärleksprojektet

Fem frågor till Denisse Chavez

Denisse Chavez är programhandläggare på Diakonia och arbetar tillsammans med vår samarbetsorganisation LIFS med Kärleksprojektet. Här svarar hon på frågor om projektet. Har du fler frågor – mejla oss!

Vilka är de största utmaningarna i arbetet för hbtqi-rättigheter i Peru idag?

Fundamentalistiska grupper som är emot hbtqi-personers rättigheter blir starkare. De spelar på människors rädslor för det som är annorlunda för att driva fram sina politiska förslag. En annan stor utmaning är den stora straffriheten som finns vad gäller hatbrott och diskriminering mot hbtqi-personer. För att kunna förbättra situationen måste kongressen erkänna hbtqi-personer som medborgare med fullständiga rättigheter och lagstifta för att säkerställa dessa rättigheter.

Varför arbetar vi med hbtqi-frågor?

Det är viktigt för oss som Diakonia att stötta arbetet för hbtqi-rättigheter eftersom dessa rättigheter kränks dagligen och att det fortfarande är få internationella organisationer som stöttar detta viktiga arbete i Peru. Frågor som rätten till en egen identitet, homoäktenskap och juridisk rättvisa i hatbrottsfall ignoreras och osynliggörs ofta politiskt i Peru så det är viktigt att vi står upp för dessa rättigheter.

Varför arbetar vi just med LIFS?

LIFS gör ett viktigt arbete och har på senare år haft en framträdande roll där de lyckats ena feministiska organisationer och hbtqi-organisationer som tidigare inte samarbetat i kampen för sina kollektiva rättigheter och på så sätt öka kunskapen och få upp ämnet på den politiska agendan.

Hur samarbetar Diakonia med LIFS?

Diakonias stöd till LIFS går konkret till arbetet med de trygga rummen som nu finns i fyra städer i Peru: Lima, Arequipa, Trujillo och Tacna. Utöver det stöttar Diakonia LIFS arbete med juridiska processer och arbetet med ett regionalt register av hatbrott mot hbtqi-personer. Vi har en väldigt nära kontakt med LIFS och deltar ofta i deras aktiviteter.

Vilken typ av förändring leder arbetet till?

Det viktigaste med kärleksprojektet är att deltagarna lär sig om sina rättigheter och vilka instrument som finns för att kräva dem. Det är ett verktyg som skapar kunskap, självkänsla, dialog och debatt i kampen för hbtqi-rättigheter. Under ett läsår träffas gruppen varannan vecka för att diskutera feministiska texter. Texterna fungerar som en bas för dialog men det handlar framför allt om att få stöd av varandra och om att varje deltagare ska hitta sin egen röst. Projektet har dessutom bidragit till ett ökat ledarskap och aktivism. Flera av deltagarna jobbar idag med påverkansarbete och medverkar i politiska debatter i kampen för sina rättigheter.

Vad står HBTQI för?

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.