Diakonia - Människor som förändrar världen
Abner Paredes arbetar hos Diakonias samarbetsorganisation CALDH i Guatemala med att ge juridisk hjälp till Guatemalas urfolk. CALDH är en av många organisationer som Diakonia stödjer tack vare Sidas finansiering. Foto: Maria Torstensson

Diakonias rapporter till Sida

Diakonia är en av de organisationer som har ett så kallat ramavtal med Sida. Denna myndighet är en viktig finansiär av vår verksamhet. Nedan hittar du några exempel på Diakonias rapporter till Sida.

Rapporter till Sida

Myndigheten Sida förmedlar svenskt utvecklingsbistånd, bland annat genom folkrörelser och enskilda organisationer. I dokumentlistningen nedan kan du läsa några av de senaste rapporterna från Diakonia för det så kallade Civsam-anslaget.

Våra rapporter är på engelska.

Våra rapporter