En flicka gör ett hjärta med händerna.
Organisation

Diakonias årsberättelse 2020 - People change the world

Under 2020 fick vi ställa om och anpassa verksamheten till coronapandemin och dess begränsningar. Omprioriteringar gjordes i både Sverige och i våra samarbetsländer för att möta de behov som uppstod.

Ladda ner

Diakonias årsberättelser innehåller ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse från det gångna året.

Under 2020 fick vi ställa om och anpassa verksamheten till coronapandemin och dess begränsningar. Omprioriteringar gjordes i både Sverige och i våra samarbetsländer för att möta de behov som uppstod.

Här kan du läsa några av höjdpunkterna i Diakonias arbete under 2020.

Kampanj om hur olika pandemin slår i världen

500 000 personer nåddes av vår kampanj där vi lyfte upp de utmaningar som många människor ställs inför under coronapandemin. På Diakonias webbplats samlade vi berättelser om hur människor i olika delar av världen drabbas.

För att uppmärksamma hur svårt det är att följa rekommendationer för människor som lever i fattigdom ställde vi frågor som ”Hur tvättar man händerna när man inte har vatten?” Kampanjen genomfördes i två omgångar och nådde båda gångerna över en halv miljon människor. 100 procent av de tillfrågade i en fokusgrupp sa att
kampanjen hade ökat deras kunskap om hur en pandemi påverkar människor i fattigdom.

Närbild på två händer som tvättar sig med vatten från en plastkran.

Fler ska veta vad biståndet gör

Under hösten sjösatte Diakonia kampanjen 1 procent för världen. Målet med kampanjen var att öka kunskapen om att 1 procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till internationellt bistånd. Vi pratade om hur pengarna används och vilka resultat det ger över världen. Diakonia arbetar för att svenskt bistånd på 1 procent ska behållas.

För att få ut budskapet på ett mer avslappnat sätt och nå människor som vanligtvis inte tar del av Diakonias kommunikation samarbetade vi med Anitha Clemens, en känd mediepersonlighet med många följare på sociala medier. I korta filmer diskuterade hon bistånd, 1 procents-målet och jämställdhet med familj och vänner. Filmklippen,
som sågs av nära 650 000 personer, postades på både Diakonias och Anitha Clemens sociala medier.

Företag ska respektera mänskliga rättigheter

Att företag ska respektera mänskliga rättigheter är ett prioriterat område för Diakonia. Under 2020 stärkte vi vårt feministiska perspektiv i det arbetet. Anledningarna är flera. Kvinnor är överrepresenterade bland de som utför lågavlönade jobb, men har sällan inflytande över sina arbetsvillkor. I flera delar av världen förnekas kvinnor rätten att äga den mark de brukar och lever av. Därför blir de särskilt utsatta när företag exploaterar markområden. Ett annat exempel är hur homosexuella män som arbetar inom gruvnäringen utsätts för diskriminering på grund av normer kring manlighet och heterosexualitet. Diakonia har därför tagit fram feministiska rekommendationer om företagande och mänskliga rättigheter, som vi använder i dialog med politiker i Sverige och EU.

Tillsammans med Justitiedepartementet har Diakonia även bidragit till att formulera ett framtida laginnehåll. Lagen kommer att vara helt avgörande för att företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter, vilket kommer att bidra till ökad jämställdhet i världen.

En kvinna sitter med en telefon mot örat framför en dataskärm.
María Esther Ayala Escalante (Esther), är advokat på vår samarbetsorganisation och tar emot samtal från våldsutsatta kvinnor. Foto: Centro de Derechos de Mujeres

Preventivmedel delades ut under pandemin

Honduras. Honduras är ett av världens farligaste länder för kvinnor. Våldet har blivit en del av vardagen och synen på preventivmedel är hård. P-piller säljs inte till personer under 21 år och dagen-efter-piller är förbjudna. Spridning av felaktig information om preventivmedel är också ett stort problem.

Diakonia kämpar för kvinnors självbestämmande och sexuella och reproduktiva rättigheter. Under coronapandemin har kvinnors tillgång till dessa rättigheter försvårats. Diakonia har därför satsat på att dela ut preventivmedel, kondomer och graviditetstester till kvinnor med begränsade resurser och möjligheter att söka vård.

Även våldet har ökat under pandemin och det är svårt för kvinnor som utsätts för våld att veta vad de ska göra, vart de ska vända sig eller hur en anmälan går till. Vår samarbetsorganisation har öppnat en stödlinje, där de tar emot samtal från våldsutsatta kvinnor.

En lärare och två barn stor i ett rum med rosamålade väggar och bokhyllor med böcker.
Najdeh Center i flyktinglägret Shatila, Beirut, november 2020 under covid-19. Foto: Najdeh

Viktiga lekstunder för barn i flyktingläger

Libanon. Barn i flyktingläger har drabbats hårt i coronakrisen. Diakonia stödjer Najdeh center som har dagöppen verksamhet på flyktingläger i Libanon. Hit får barn, men även vuxna, komma för att bearbeta traumatiska minnen från kriget. Att få komma till centret är en ljusglimt i många barns liv. De får leka, pyssla, måla och träffa andra barn.

Under coronapandemin har verksamheten varit stängd. I stället har barnen och ledarna träffats via videomöten, haft aktiviteter som lekterapi utomhus och träffats i små grupper. Under pandemin har verksamheten blivit viktigare än någonsin för de barn som sitter instängda i trånga bostäder i Libanons flyktingläger.

En grupp människor står framför en byggnad med en motorcykel framför sig.
Deltagare i Diakonias projekt i Kenya för att stärka demokratin och förbättra rättssystemet. Foto: Legal Resource Foundation

Smart lösning på svårt problem

Kenya. I distriktet Isiolo arbetar Diakonia för att förbättra rättssystemet som står inför stora utmaningar. Eftersom det bara finns en domstol i områdets största stad är många invånare på landsbygden hänvisade till traditionella konfliktlösningsmetoder där de äldre spelar en viktig roll som medlare.

Men distriktet Isiolo är stort och de äldre har svårt att ta sig fram på de svårframkomliga vägarna till platser där konflikter uppstått. Samtidigt är majoriteten av invånarna boskapsuppfödare som har svårt att lämna sina djur.

Diakonias samarbetsorganisation löste det hela genom att köpa in motorcyklar till de äldre, som nu kan nå fram även till de invånare som har mindre resurser att få tillgång till rättvisa.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.