Diakonia - Människor som förändrar världen
Barn visar upp pappersbåtar Utifrån sagan om Amina skapar barnen pappersbåtar byggda för drömmar.

Natur & Kultur

Med stöd från förlaget Natur & Kultur genomför Diakonia aktiviteter som inspirerar barn att förändra världen.

”Amina simmar ut i havet, hon måste iväg från kriget och gömma sig från verkligheten i hennes krigshärjade Syrien…” Så abrupt börjar sagan som en bibliotekarie sitter och läser för barnen på biblioteket Lage i Betlehem. I boken ber Amina att läsaren ska hitta henne. Efteråt får barnen skapa båtar byggda för drömmar. I båtarna lastar barnen människor, saker och känslor som de vill rädda. Det här är ett sätt att få barn som upplevt krig att tala ut, dela känslor, rädslor och hopp.

Blandar underhållning och utbildning

Under 2018 har Natur & Kulturs stöd bidragit till att utveckla pedagogiska litteraturupplevelser för barn. Genom att blanda underhållning och utbildning kan barnen både läsa och utföra aktiviteter utifrån läsningen. Aktiviteterna inkluderar bland annat bilder, musik, video och drama. Att aktivt engagera barnen gör att de får vara kreativa, uppfinningsrika och direkt involverande i skapandet av berättelser och konst.

Aktiviteterna är lätta att följa

Barnen lär sig att kommunicera, lyssna, förhandla, debattera och agera tillsammans med andra, liksom att utveckla etiska förmågor som solidaritet och öppenhet. Aktiviteterna är utformade så att de ska vara lätta att följa av bibliotekarier, lärare och föräldrar och har använts på Västbanken och Gazaremsan.