Diakonia - Människor som förändrar världen

Fair Finance Guide

Diakonia är en av organisationerna bakom Fair Finance Guide i Sverige - ett internationellt initiativ för att öka konsumenternas insyn i hur hållbart bankerna investerar.

Bankernas krav på hållbarhet och socialt ansvar

Fair Finance Guide kartlägger vilka krav bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Vid lanseringen i januari 2015 fanns de sju största bankerna med i projektets interaktiva "bankkoll".

Jämför din bank med andra

På sajten fairfinanceguide.se kan du enkelt jämföra bankerna med varandra, berätta för din bank vad du tycker och få vägledning för att byta till en mer hållbar bank. 

Inom Fair Finance Guide granskar vi också genom fallstudier hur bankerna agerar och investerar i praktiken, för att kontrollera om de följer sina riktlinjer.

Del av ett internationellt nätverk 

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och har där framgångsrikt påverkat banker och försäkringsbolag att ta större ansvar. Från och med 2015 finns Fair Finance Guide i sju länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien och Brasilien. Länderna samarbetar genom ett internationellt nätverk.

I Sverige är det Diakonia, Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Fair Action och Svenska Naturskyddsföreningen som står bakom Fair Finance Guide.