Diakonia - Människor som förändrar världen
Barn leker vid sjön Boeung Kak i Kambodja. Innan sjön fylldes med sand bodde här hundratals familjer som nu har tvångsförflyttats. Foto: Stephen Welch

Studieförbundet Bilda

Diakonia och Studieförbundet Bilda har ett tätt samarbete. De samfund som står bakom Diakonia ingår också som medlemsorganisationer i Studieförbundet Bilda.

Vi kompletterar varandra

I skärningspunkten mellan Bildas kompetens inom pedagogik och folkbildning och Diakonias erfarenheter av internationellt arbete och mobilisering runt internationella frågor uppstår god dynamik.

På var och en av Bildas åtta geografiska avdelningar i Sverige finns en internationellt ansvarig. Dessa personer är väl insatta i Diakonias kampanjarbete och sakfrågor.

Brett samarbete

Diakonia och Bilda samarbetar när det gäller olika aktiviteter och arrangemang, utbildning av ombud och andra engagerade samt kring information och materialproduktion.