Diakonia - Människor som förändrar världen
Illegala israeliska bosättningar och den separerande muren mellan israel och Palestina; två ständigt närvarande faktorer i konflikten mellan Israel och Palestina.

Fred och rättvisa i Israel och Palestina

Konflikten i Israel/Palestina är en av de mest uppmärksammade i världen. Globala politiska intressen, religion och historia påverkar möjligheten att få ett slut på våldet. Diakonia samarbetar med israeliska och palestinska organisationer som arbetar för fred och respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

En humanitär kris

Omvärldens fokus på den pågående konflikten i Israel/Palestina innebär att den humanitära krisen i de palestinska territorier som Israel ockuperar glöms bort. Ockupationen begränsar palestiniernas rörelsefrihet i sitt eget land och skapar stora svårigheter. Det innebär att det i stort sett är omöjligt för palestinier att framgångsrikt driva företag, att fullfölja sin utbildning utan problem eller få nödvändig sjukvård. Dessutom kontrollerar Israel de palestinska territoriernas gränser, vilket begränsar möjligheterna till kommunikation, export och import.

Ockupationen: Israel ockuperar idag Östra Jerusalem, Västbanken, och i juridisk mening även Gazaremsan, så länge man behåller kontrollen över dess gränser, luftrum och sjövägar. Den israeliska ockupationen innebär stort lidande för den palestinska civilbefolkningen och är ett hinder för freden.

Vanskötsel, korruption och bristande respekt för mänskliga rättigheter inom den palestinska administrationen på Västbanken och Hamas-styret i Gaza försvårar ytterligare det dagliga livet för folket. Att de palestinska territorierna Västbanken och Gaza dessutom kontrolleras av olika politiska rörelser har än mer komplicerat situationen.

Diakonias samarbetsorganisationer arbetar för fred

Diakonia har en lång tradition av samarbete med de kristna kyrkorna i regionen. Idag har vi samarbetsorganisationer både på den israeliska och palestinska sidan. Bland våra samarbetsorganisationer finns både sekulära, kristna, judiska och muslimska organisationer.

Våra samarbetsorganisationer arbetar på många olika sätt för att förbättra situationen för de fattigaste och mest utsatta palestinierna. Kvinnors, barns och funktionshindrades rättigheter är prioriterade områden. Ett annat viktigt fokus är våra partners arbete för en fredlig lösning på konflikten i Israel/Palestina. Israeliska och palestinska organisationer jobbar tillsammans för att sprida kunskap om och dokumentera brott mot internationell humanitär rätt.

Omvärldens ansvar

Våra samarbetsorganisationers arbete för en fredlig lösning på konflikten och respekt för mänskliga rättigheter måste backas upp av omvärldens stöd. Diakonia liksom många andra organisationer uppmanar därför svenska och europeiska politiker att använda sitt politiska inflytande för att påverka parterna i konflikten att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. 

Så tycker Diakonia

Diakonia arbetar för både israelers och palestiniers rätt att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser. Båda parter måste erkänna den andra sidans rätt att existera och bilda en livskraftig självständig stat.

Israels bosättningspolitik samt ockupation av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza måste upphöra.

Diakonia fördömer våldshandlingar från båda sidor, inkluderande militärt våld mot civila, utomrättsliga avrättningar, självmordbombare eller andra terrorhandlingar.

Internationell rätt och mänskliga rättigheter måste respekteras av båda sidor.

Bosättningarna: Trots att det enligt internationell lag är förbjudet att förflytta egen befolkning till ockuperad mark bor det idag närmare 620 000 israeliska bosättare i de ockuperade områdena. Bosättningar får många ekonomiska förmåner, något som också väcker kritik i Israel.