Diakonia - Människor som förändrar världen
Gilda Rivera Gilda Rivera, ordförande för Diakonias samarbetsorgansiation Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

De synliggör kampen i Honduras

Trots att klimatet hårdnar och den demokratiska utvecklingen i Honduras och världen går bakåt, så fortsätter Diakonias samarbetsorganisation CDM att kämpa för kvinnors rättigheter. – Det här är en livsuppgift. Att fortsätta göra det vi gör och synliggöra det som händer, säger Gilda Rivera.

Gilda Rivera är ordförande för Diakonias samarbetsorgansiation Centro de Derechos de Mujeres, CDM, en feministisk organisation som arbetar för kvinnors rättigheter och självbestämmande i Honduras.

– Det demokratiska utrymmet begränsas i vårt land på flera olika sätt av grupper med makt, säger Gilda Rivera.

 I Honduras fängslas, hotas och mördas aktivister och ledare som protesterar mot orättvisor och diskriminering. 

– Det är den ekonomiska och politiska eliten som vill begränsa människors rättigheter, säger Gilda Rivera.

Och det sker genom repression, hot och mord på personer som tror på social rättvisa och arbetar mot diskriminering och förtryck. Enligt en rapport från Front Line Defenders mördades år 2017 så många som 312 människorättsförsvarare i 27 länder, allra flest i Latinamerika.

– Människor som försvarar sina rättigheter förföljs och kriminaliseras. Det skapar rädsla, säger Gilda Rivera.

Människorättsförsvarare svartmålas

Hon pekar på hur medierna ofta används för att stigmatisera och svartmåla människorättsförsvarare och organisationer. Nya lagar som begränsar mötes- och föreningsfriheten och yttrandefriheten har också införts. Framstegen som har gjorts för kvinnors rättigheter försöker religiösa och fundamentalistiska grupper stoppa genom att förhindra kvinnors deltagande och cementera stereotypa könsroller i samhället.

– Situationen skapar ångest och stress i oss alla. Det hindrar oss från att kunna utveckla långsiktiga strategier. Det krossar familjer och det sociala kollektivet. Ibland har jag bara lust att kasta in handduken, tänker Gilda Rivera.
Hon tänker att hon skulle kunna leva ett lugnare liv utan så stora risker, utan att vara rädd om hon gav upp sitt jobb. Men den politiska övertygelsen är stark och den hjälper henne och andra att trots allt fortsätta.

– Det här är en livsuppgift. Att möta stormarna. Att visa andra typer av värderingar och att skapa något positivt, säger Gilda Rivera.