Diakonia - Människor som förändrar världen

Zimbabwe

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar Diakonia för demokrati och jämställdhet i Zimbabwe.

Zimbabwe har en befolkning på cirka 16 miljoner invånare. Med en relativt välutbildad befolkning och bördig jordbruksmark har Zimbabwe under många år haft en av regionens mest diversifierade och funktionella ekonomier.

Men på grund av dåligt styre, korruption och politisk polarisering lider många zimbabwier av utbredd social osäkerhet och växande fattigdom. Ekonomin har befunnit sig i recession sedan 2013 med en arbetslöshet på runt 80 procent, vilket framför allt påverkar unga människor. Kvaliteten på folkhälsan och utbildningsnivån sjunker och det är långt kvar innan alla zimbabwier åtnjuter sina fulla socioekonomiska rättigheter.

Bräcklig lokaldemokrati i fokus

Diakonia har stöttat samarbetsorganisationer i Zimbabwe sedan år 2000. Vårt arbete är för närvarande fokuserat på stärkandet av demokrati och jämställdhet. Våra samarbetsorganisationer fokuserar på frågan om landets bräckliga lokaldemokrati och de utmaningar den för med sig. Utmaningarna omfattar marginaliseringen av kvinnor och unga och att dessa utesluts vid beslutsfattande, men de omfattar också bristen på transparens och ansvarstagande hos myndigheter.

Vårt arbete med jämställdhet är framför allt inriktat på att ta itu med könsbaserat våld, vilket är ett utbrett problem i Zimbabwe. Problemen grundar sig i den patriarkala kulturen och i negativa sociala övertygelser och attityder som resulterat i att kvinnor underordnas och att det skett en ojämlik fördelning av social, ekonomisk och politisk makt mellan män och kvinnor.

Stöttar arbetet mot våld

Diakonias arbete genomförs genom att bygga nätverk, att främja utbildning och öka medvetenhet när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete stöttar lokala organisationer och möjliggör för dem att jobba med påverkansarbete gällande kvinnors politiska deltagande, medborgares samhällsdeltagande och könsbaserat våld.

 Diakonia stöttar civilsamhällesorganisationer så att de kan uppnå förändringar och förbättringar på olika nivåer i samhället: på gräsrotsnivå inom lokala samhällen; på nationell nivå genom organisatorisk kunskapshöjning och genom att offentligt förespråka policyförändringar, olika tankesmedjor och institutioner; och på internationell nivå genom europeiska nätverk som arbetar med påverkansarbete gentemot EU.

Diakonias arbete gör skillnad

Samarbetsorganisationen Musasa arbetar med kvinnor och män för att främja jämställdhet. Genom att driva så kallade ”fredsklubbar” på lokal nivå har dialoger förts med polis och traditionella ledare om könsbaserat våld. Dialogen har lett till att våldsutsatta har fått stöd och möjlighet att väcka åtal.

Den politiska dialogen ”Women as Strategic Peace builders”, som startade 2013 med utgångspunkt i FNs säkerhetsresolution 1325 och CEDAW har fortsatt. Den har bidragit till ökat samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå vad gäller kvinnors roll för fred och säkerhet.

 

Läs mer om Diakonias arbete i Zimbabwe

 • Ta inte demokratin för given

  Progress Princess blick var skärpt och bestämd, när hon uttalade de orden. Vi firar snart 100 år av demokrati i Sverige och många unga i vårt land ser demokratin, yttrandefriheten och rösträtten som något...
 • Vi stoppar våld mot kvinnor

  – Ingen som kommer hit är ett offer, de är alla överlevare. Netty Musanhu, verksamhetschef på organisationen Musasa, är karismatisk och engagerande när hon berättar om organisationen arbete. Att stoppa...
 • "Jag var en sträng man förut"

  Könsbaserat våld är ingen kvinnofråga – det vet många av männen i Insiza District i sydvästra Zimbabwe, där det numera finns gott om manliga förkämpar för jämställdhet. Luphia Mtonga är en av dem, och hans liv...
 • "Man måste klä sig som en ledare"

  De var övertygade om att de kunde representera kvinnorna i sina hemtrakter bättre än männen, och Concilia Mlalazi och Tamani Moyo lyckades bli invalda i stadens högsta råd. En tuff position som kräver förmågan...