Diakonia - Människor som förändrar världen

Somalia

Diakonia har arbetat i Somalia sedan 1994. Vårt arbete är koncentrerat till den norra Puntlandregionen. Vårt fokus har på senare år skiftat från att bygga skolor och fängelser, till ett bredare arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Somalia är beläget på Afrikas horn och landet täcker ett område 1,5 gånger Sveriges storlek. Landet har inte haft en fullt funktionell regering sedan 1991 då president Barre störtades och inbördeskrig utbröt. 2012 valdes dock ett nytt parlament och en ny president och Somalia fick i och med det sin första internationellt erkända regeringen sedan 1991.

Men trots denna positiva utveckling är den politiska situationen svår och landets säkerhet skör. Regeringen kontrollerar endast delar av landet. Puntlandregionen, där Diakonia arbetar, har hittills förskonats från väpnade konflikter men kidnappningar, båtkapningar och människohandel förekommer. På senare tid har också säkerhetsläget i Puntlandregionen försämrats på grund av terrorgruppen Al-Shababs närvaro och aktiviteter i området.

Ökad medvetenhet om demokrati

Situationen i Somalia har varit, och är, komplex på grund av den intrikata blandningen av kulturer och religioner. Och eftersom landet inte har haft en konstitution förrän 2012 så har det inte funnits någon utgångspunkt för att introducera demokrati till befolkningen i Puntland. Diakonias samarbetsorganisationer via läsundervisning och kompetensutveckling etablerat ett demokratiskt synsätt. På senare år har Diakonias samarbetsorganisationer arbetat med väljarupplysning, medborgarutbildningar och att öka människors medvetenhet i konstitutionella och demokratiska frågor. Våra samarbetsorganisationer har också arbetat med mänskliga rättigheter, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa.

Diakonias arbete gör skillnad

Diakonia har stöttat etableringen av Puntlands rättshjälpsklinik som ger utsatta människor i Puntland tillgång till juridisk hjälp.

I samarbete med andra aktörer, har Diakonia och våra samarbetsorganisationer varit aktiva i lobbyarbetet för att få igenom en lag mot könsstympning  i Somalia (godkändes av presidenten 2014).

Diakonia och våra samarbetsorganisationer har bidragit till att det instiftades en statlig byrå för MR-försvarare (som nu är en samarbetsorganisation till Diakonia). Byrån är viktig för att lagen mot könsstympning ska implementeras och för att lokala och internationella MR-åtaganden ska uppfyllas.

Under de senaste fyra åren har Diakonia stärkt över 6 000 kvinnor och flickor genom utbildningsinsatser kopplade till läsförmåga, stipendier riktade till flickor, yrkesutbildningar och lärarträning.

Läs mer om Diakonias arbete i Somalia

  • Utbildningen i entreprenörskap förändrade mitt liv

    Som nyskild somalisk kvinna var Amina, en 35-årig trebarnsmamma, helt beroende av släkt och vänner. Begränsande könsnormer och brist på utbildning gjorde det svårt att hitta ett jobb och försörja sig själv. Med stöd från Diakonia har hon nu startat en blomstrande verksamhet som tryggar familjens inkomst.
  • Att bygga skydd mot kriser

    Fariha Ahmed Hussein och hennes familj bor i Puntland i Somalia. De är vana vid ett liv med små marginaler. Torkan kommer, så är det bara. – Torkan slår hårt mot det vi lever av – boskapen, berättar Fariha.