Kvinna som står upp i en grupp av människor. Hon pratar och gestikulerar med handen.
Organisation

Våra nätverk

Ensam är inte stark. Därför arbetar vi ofta tillsammans med andra som vill samma sak. Då når vi bäst resultat. Diakonia deltar i många nätverk i Sverige och internationellt. Här har vi samlat några av dem.

ACT Alliance

ACT Alliance är ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer. Målet är effektivare katastrofinsatser och utvecklings- och påverkansarbete. För att bli medlem i ACT Alliance måste en serie kriterier uppfyllas. Därför är medlemskapet i ACT Alliance också ett slags kvalitetsmärkning av bistånd.

ACT Alliance EU

ACT Alliance EU är en del av ACT Alliance. Där arbetar vi med att påverka beslut och processer inom EU. Målet är att främja fattigdomsbekämpning och en rättvis utveckling.

CONCORD

CONCORD är ett europeiskt nätverk med 1 500 medlemsorganisationer som arbetar för att påverka EU:s utvecklings- och biståndspolitik. I Sverige är Diakonia en av cirka 30 medlemmar. 

EURAC

EURAC är ett europeiskt nätverk där vi följer utvecklingen i Centralafrika. Nätverket är också viktigt för att samordna arbetet i området och knyta kontakter. Diakonia är den enda svenska medlemsorganisationen.

Fair Finance Guide

Diakonia är en av organisationerna bakom Fair Finance Guide i Sverige - ett internationellt initiativ för att öka konsumenternas insyn i hur hållbart bankerna investerar.

Globalportalen

Globalportalen är en plats för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld. Här skriver vi, och andra organisationer om aktuella kampanjer, frågor och aktiviteter.

Giva

Diakonia ingår i branschorganisationen Giva Sverige, som arbetar för seriös insamling och har tagit fram etiska regler för insamling som Diakonia följer. 

IFI Watchnet

I nätverket IFI Watchnet samarbetar Diakonia med många olika organisationer runt om i världen som också arbetar med opinions- och påverkansarbete relaterat till internationella finansiella institutioner.

Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriets är världens näst största privata givare med en vision om att världen behöver starka ideella organisationer. Därför går hela Svenska Postkodlotteriets överskott till ett 50-tal ideella organisationer, varav Diakonia är en av förmånstagarna.

SEAPPI

- följeslagarprogrammet

SEAPPI är ett program för följeslagare i Israel och Palestina. En följeslagare är en utomstående tredje part som kan ha en skyddande effekt i en konflikt. Genom att ha enskilda individer på plats bidrar SEAPPI till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten i Israel och Palestina. Diakonia är en av grundarna till programmet.

Sida

Sida är en av Diakonias största finansiärer. Inom samarbetet deltar vi också i en rad olika nätverk. De handlar om olika frågor och teman, men också om specifika länder eller regioner.

Swedwatch

Swedwatch granskar och skriver rapporter om bland annat svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.