Diakonia - Människor som förändrar världen

Förvaltning av kapital

Diakonia jobbar med långsiktigt bistånd runt om i världen. För att kunna bedriva arbetet är det viktigt att våra pengar förvaltas professionellt och ansvarsfullt.

Diakonias kapitalförvaltning omges av regler och riktlinjer och vi följer rekommendationerna från branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). FRII ställer krav på oss som biståndsorganisation att vi ska ha en viss ekonomisk reserv.

- Precis som för privatpersoner är det viktigt att vi som seriös biståndsorganisation har en buffert för oförutsedda händelser. Det kan till exempel handla om att finansiering från större givare blir försenad. En ekonomisk buffert gör oss mindre sårbara och ger oss möjlighet att snabbt dra igång biståndsarbete utan att behöva vänta på finansiärers utbetalningar, som ibland kan ta lång tid, säger Diakonias biträdande generalsekreterare Krister Adolfsson, 

Diakonias placeringspolicy reglerar hur våra tillgångar ska förvaltas. Vi har höga etiska regler och vi ger strikta riktlinjer till våra förvaltare. Diakonia har valt att framför allt investera i räntepapper för att undvika spekulation.

Diakonias placeringspolicy

NamnStorlekFiltypLadda ner
Placeringspolicy 158 KB PDF