En damm med vatten
Organisation

Styrelsen

Diakonias styrelse är ytterst ansvarig för Diakonias verksamhet. Styrelsen utses av årsmötet.

Pether Nordin, styrelseordförande

Född 1957, styrelseordförande. Civilekonom som varit verksam som chef inom olika företag och organisationer såsom Ericsson, Transportstyrelsen och Svenska kyrkan. Tidigare ledamot i Baptistsamfundets missionsstyrelse. Ordförande i styrelsen för Linköpings stadsmission och teaterhuset Shakespearefabriken.

Kontakta Pether

Anette Drewitz, vice styrelseordförande

Född 1970, vice ordförande. Ledningssamordnare på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. I grunden lärare och specialpedagog. Varit engagerad i Röda Korsets styrelse i Gränna och är sedan 2015 invald i det Internationella rådet för Svenska Alliansmissionen.

Linnea Gullholmer, styrelseledamot

Född 1988. Jurist som arbetar på Försvarshögskolan. Har vikarierat som koordinator på Equmenia och medförfattare till Diakonias bok Action – tillsammans förändrar vi världen. Har även representerat Equmeniakyrkan i internationella sammanhang.

Göran Gunner, styrelseledamot

Född 1950. Docent i missionsvetenskap, teologie doktor i religionshistoria, lektor och pastor i Equmeniakyrkan. Har forskat vid Svenska kyrkans forskningsenhet och varit ledamot för KEK:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Ulrika Erkenborn Rugumayo, styrelseledamot

Född 1967. Civilekonom och vd på Transformity AB, som hjälper företag med hållbar omställning. Har tidigare arbetat för Diakonias regionkontor i Afrika. Är även styrelseledamot i Shifo Foundation.

Marie Lackenbauer, styrelseledamot

Född 1957. Distriktssjuksköterska specialiserad på internationell hälsa. Har under många år haft olika chefsbefattningar inom vård och omsorg. Lång erfarenhet av arbete i Afrika, senast som ansvarig för Vi-Skogens/WeEffects arbete i Rwanda.

Mats Hårsmar, styrelseledamot

Född 1961. Biträdande kanslichef för Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA). Tidigare chargé d’affaires och biståndsråd vid svenska ambassaden i Burkina Faso. Har vid UD bland annat varit huvudsekreterare för Expertgruppen för utvecklings-frågor (EGDI), samt chefs-analytiker för utvecklingsfrågor.

Andreas Linderyd, styrelseledamot

Född 1976. Forsknings- och utvecklingsansvarig på Riksidrottsförbundet. Har skrivit avhandling om samspelet mellan varumärke och värdegrund i ideell, privat och offentlig sektor. Har tidigare arbetat på Ideell Arena, och har lång erfarenhet av uppdrag inom Equmeniakyrkan.

Eva Eriksson, styrelseledamot

Född 1958. Tidigare kvalitetschef och hållbarhetschef på Löfbergs Lila. Har lett olika projekt kopplande till miljö- och klimatmål och certifieringsprogram för hållbar utveckling, samt varit representant i externa nätverk som WWF Hållbar Livsmedelskedja. Aktiv inom Equmeniakyrkan sedan ungdomstiden.

Emma Harrysson, styrelseledamot

Född 1972. Socionom med magister inom Afrika och Internationellt utvecklingssamarbete. Har sedan 1999 arbetat på Migrationsverket, idag som enhetschef inom tillståndsprövningen. Har tidigare suttit i styrelsen för Backadalens frikyrkoförsamling med personalansvar under 12 år.

Diakonias valberedning

Eva-Marie Cider
evvie.cider@gmail.com

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.