En damm med vatten
Organisation

Styrelsen

Diakonias styrelse är ytterst ansvarig för Diakonias verksamhet. Styrelsen utses av årsmötet.

Pether Nordin, styrelseordförande

Pether Nordin är född 1957. Han är civilekonom med flera chefsbefattningar bakom sig. Han arbetar som stiftsdirektor i Linköpings stift. Pether är ordförande i Linköpings Stadsmission och har suttit i styrelser inom församlingar, företag och samfund. Pether har varit styrelseordförande sedan 2015 men aktiv i styrelsen sedan 2011.

Kontakta Pether

Anette Drewitz, vice styrelseordförande

Anette är född 1970. Anette är lärare och specialpedagog. Hon arbetar som ledningssamordnare på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Hon är ledamot i Svenska Alliansmissionens Internationella råd och har tidigare varit engagerad i Röda Korsets styrelse i Gränna. Anette har varit styrelseledamot sedan 2017. 2018 valdes hon till vice ordförande. 

Linnea Gullholmer, styrelseledamot

Linnea är född 1988. Hon är jurist och arbetar på Försvarshögskolan. Linnea har tidigare arbetat på bland annat Regeringskansliet och Equmenia. Hon är också medförfattare till Diakonias bok Action - tillsammans förändrar vi världen. Linnea har varit ledamot sedan 2018.

Göran Gunner, styrelseledamot

Göran är född 1950. Han är docent i missionsvetenskap och teologie doktor i religionshistoria samt pastor i Equmeniakyrkan. Han arbetar som högskolelektor vid Enskilda Högskolan Stockholm. Tidigare arbetade Göran som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Göran har varit ledamot i styrelsen sedan 2003.

Oskar Permwall, styrelseledamot

Oskar är född 1957. Han är civilingenjör i elektroteknik. Oskar arbetar som kravspecialist på Trafikverket. Han har tidigare varit ordförande och vice ordförande i Diakonias styrelse. Oskar har varit ledamot sedan 2007.

Ulrika Erkenborn Rugumayo, styrelseledamot

Ulrika är född 1967. Hon är civilekonom och arbetar som CFO och senior konsult på 2050 Consulting. Ulrika har tidigare arbetat som Director på PwC samt som programhandläggare på Diakonias regionkontor i Sydafrika. Ulrika har varit ledamot sedan 2020.

Marie Lackenbauer, styrelseledamot

Marie är född 1957. Hon är distriktssjuksköterska specialiserad på internationell hälsa. Marie har under många år haft olika chefsbefattningar inom vård och omsorg. Hon har länge arbetat i Afrika, senast som ansvarig för Vi-Skogens/WeEffects arbete i Rwanda. Marie har tidigare varit verksamhetsrevisor och är ledamot sedan 2020.

Jacob Ämterlind, styrelseledamot

Info om Jacob kommer inom kort.

Mats Hårsmar, styrelseledamot

Info om Mats kommer inom kort.

Mine Lon, styrelseledamot

Info om Mine kommer inom kort.

Andreas Linderyd, styrelseledamot

Info om Andreas kommer inom kort.

Diakonias valberedning

Eva-Marie Cider
evvie.cider@gmail.com

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.