Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonias årsberättelser

Diakonias årsberättelser innehåller ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse från det gångna året.

2018-06-03

Årsberättelserna innehåller även bilder och texter från vår verksamhet. Den publiceras varje år i juni, och är på svenska och engelska.