Magnus förklarar

Biståndet har inte misslyckats

Att påstå att svenskt bistånd har misslyckats är fake news. Däremot är det viktigt att förstå att bistånd är ingen quick fix. Biståndsinsater tar i många fall lång tid att genomföra och kan vara svåra att mäta. Men att säga att det svenska biståndet har misslyckats, det är helt enkelt inte sant, säger Magnus Walan, Diakonias policyrådgivare.

Sverige har länge varit ett biståndsland som stöttat andra länder att stärka deras demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vissa resultat går enkelt att mäta i siffror och andra resultat handlar om att under lång tid förändra ett samhälle till det bättre. Biståndet har genom åren bidragit till att ökad livskvalitet genom att: 

 • ge fler möjligheter till utbildning och arbete  
 • öka människors makt och inflytande över sina egna liv
 • stärka människors rättigheter
 • driva igenom lagändringar som leder till stabilare demokratier

   Historiskt har biståndet exempelvis bidragit till att barna- och mödravårdsdödligheten kraftigt har minskat. Hade inte bistånd varit med och finansierat vaccin och andra insatser hade grafen nedan aldrig planats ut så som den gjort nu. 

    Källa: Gapminder.com

  Men det finns nyare resultat än så. Följande siffror är hämtade från Sidas resultatredovisning från 2022:

  16 700 människorättsförsvarare fick skydd och stöd och kunde fortsätta sitt viktiga arbete utan att fängslas av förtryckande regeringar

  10 150 hushåll i Somalia kunde övergå till hållbara energikällor och på så sätt spara energi och pengar

  3,6 miljoner barn i DR Kongo fick bättre tillgång till vatten och toaletter

    

  Om biståndet och stödet till demokratier och människorättskämpar minskar, kommer också hoppet och möjligheterna till förändring att minska. Ökad handel och tillväxt finansierar inte antikorruptionsgrupper – men det gör biståndet. 

  Har du frågor om bistånd? Hör av dig!

  Porträtt av Magnus Walan

  Magnus Walan

  Senior policyrådgivare

  Skicka epost
  08-453 69 16

  Påverkanstips

  Vill du också slå hål på myterna om biståndet? Och vill du bevara ett svenskt bistånd som gör skillnad i världen? Då kan du vara med och påverka politiker och beslutsfattare. Gör så här:

  • Gilla, kommentera och dela Diakonias inlägg i sociala medier. 
  • Skicka mejl till en politiker. Förslag på mejl ser du här.
  • Arrangera ett event för att uppmärksamma biståndet, läs mer här. 
  • Ge en gåva till Diakonia. Vi arbetar outtröttligt med att påverka makthavare. Med ditt stöd kan vi fortsätta både med vårt påverkansarbete och med våra livsavgörande projekt i världen.

  Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.