Ett porträtt av generalsekreterare Mattias Brunander.
Mattias förklarar

Biståndet bekämpar korruption

Den demokratiska utvecklingen går bakåt i många länder och korruption är ett stort problem på många platser. Det är just en av de saker som biståndet bekämpar – inte göder, säger Mattias Brunander, Diakonias generalsekreterare.

Den som säger att svenskt bistånd går till korrupta regeringar, vet inte hur bistånd fungerar. En väldig liten del av svenskt bistånd går direkt till stater eller regeringar och då handlar det oftast om särskilda insatser till olika institutioner som kan stärka förutsättningarna för en demokratisering. Istället går merparten av biståndet till att stärka samhällen och framför allt till organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Ofta arbetar organisationerna dessutom för att ställa odemokratiska och korrupta regeringar till svars.

Demokratisk utveckling tar lång tid och är ett arbete med både framgångar och bakslag. Därför behöver biståndet vara långsiktigt. Civilsamhällesorganisationer spelar ofta en stor roll i ett lands demokratiska utveckling. Att stärka kunskapen hos personer inom statliga institutioner har visat sig vara positivt för demokratiutvecklingen när gamla regimer avgått och länder blivit mer demokratiska.

Sist men inte minst - påståendet att bistånd okritiskt går till diktaturer stämmer inte. Allt bistånd följs upp kontinuerligt, utvärderas och genomgår en årlig revision för att pengarna ska användas på bästa sätt.  

Ett exempel

Ett stort problem i Kambodja är att bybor och lantbrukare utsätts för olaglig markexpropriering. Ofta är det stora utländska företag som mutat sig fram och som konfiskerar mark med myndigheternas goda minne. En viktig uppgift för biståndet har därför varit att informera människor om deras rättigheter, så att de bättre ska kunna försvara sig. Diakonias landchef i Kambodja Kall Kann berättar:  
”Om det för 10–15 år sedan kom ett stort företag och sa till en jordbrukare att flytta, så tog hen tyst och sitt pack och pack och flyttade någon annanstans. Det händer inte längre. I dag står jordbrukaren stolt kvar och hävdar sin rätt till sin mark. En del är till och med beredda att hamna i fängelse när de hävdar sin rätt. Inte bara en gång, utan flera gånger. Det är biståndet som möjliggjort denna viktiga förändring.”  

Har du frågor om bistånd? Hör av dig!

Ett porträtt av Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.

Mattias Brunander

Generalsekreterare

Skicka epost
08-453 69 69

Påverkanstips

Vill du också slå hål på myterna om biståndet? Och vill du bevara ett svenskt bistånd som gör skillnad i världen? Då kan du vara med och påverka politiker och beslutsfattare. Gör så här:

  • Gilla, kommentera och dela Diakonias inlägg i sociala medier. 
  • Skicka mejl till en politiker. Förslag på mejl ser du här.
  • Arrangera ett event för att uppmärksamma biståndet, läs mer här. 
  • Ge en gåva till Diakonia. Vi arbetar outtröttligt med att påverka makthavare. Med ditt stöd kan vi fortsätta både med vårt påverkansarbete och med våra livsavgörande projekt i världen.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.