Ett porträtt av Jenny Enarsson mot blågrön bakgrund.
Jenny förklarar

Både långsiktigt och humanitärt bistånd behövs

Regeringen ställer långsiktigt utvecklingssamarbete och katastrofinsatser mot varandra och hävdar att det är mest strategiskt att satsa på katastrofinsatserna. Men så enkel är inte verkligheten. I själva verket visar erfarenheten och forskningen att det är ineffektivt bistånd, säger Jenny Enarsson, Diakonias rådgivare inom jämställdhet.   

Målet med det svenska biståndet är att bidra till demokrati, jämställdhet, ekonomisk utveckling, och en hållbar och fredlig värld. Erfarenhet, forskning och lärdomar från flera årtionden av biståndsarbete världen över visar tydligt vad som krävs för att målet ska bli mer än tomma ord. Det behövs koordination mellan långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och fredsbyggande arbete. Det är känt sedan länge att alla tre delarna behövs för att biståndet ska göra djup, meningsfull och långvarig skillnad och vara ekonomiskt effektivt. På biståndsspråk kallas samverkan mellan de här arbetssätten trippel-nexus. Regeringens påstående om att det är bäst att satsa på humanitära insatser går alltså tvärtemot all den kunskap och evidens som finns på området.    

Den extrema fattigdomen har halverats de senaste trettio åren, men samtidigt har verkligheten blivit mer komplex och mer oviss. Det medför nya typer av utsatthet. På allt fler ställen i världen är kris det nya normaltillståndet och olika typer av kriser överlappar varandra. Klimatförändringarnas följder, demokratins tillbakagång, våldsamma konflikter, motstånd mot jämställdhet och andra katastrofala fenomen hakar i och förstärker varandras effekter. En del kriser utvecklas långsamt, andra snabbt. I det här läget är det absolut nödvändigt att stötta människor och samhällen i deras arbete för att stärka sin motståndskraft. Så att de kan förebygga kriser innan de uppstår, och stå emot bättre om eller när de ändå inträffar.   

Motståndskraft delas inte ut i ett paket och den skapas inte genom snabba akutinsatser. Motståndskraft bor i demokratiska, jämställda, jämlika och fredliga samhällen med fungerande rättsstat. Den byggs av människor när de kommer samman och organiserar sig för att utkräva sina rättigheter och forma sina liv och sina samhällen. Det är ett långsiktigt och idogt arbete som måste följas upp, analyseras och utvärderas löpande, och som inte kan räknas på samma sätt som matpaket eller mätas med verktyg gjorda för snabba resultat. Det är ett arbete som utförs i uppförsbacke, och som behöver stöd över tid – i motgång och i medgång. 

Några exempel där Diakonia bidragit till att knyta samman långsiktigt biståndssamarbete med humanitära insatser:  

 • I Colombia har vi projekt som ger humanitärt stöd till människor som drabbats av den långa inbördeskonflikten, kombinerat med långsiktigt försoningsarbete och återintegrering av före detta stridande i samhället.    
  • I Libanon har vi projekt som kombinerar stöd till flyktingar från Syrien med insatser som stärker ekonomin i de lokala samhällen som tar emot dem – detta för att upprätthålla stabilitet och förebygga spänningar mellan grupperna.   
    
  • I Somalia har vi projekt med humanitärt stöd till grupper som drabbats av extrem torka och översvämningar, kombinerat med utbildning i lokal demokrati och samhällsstyrning.  

   Har du frågor om bistånd? Hör av dig!

   Ett porträtt av Jenny Enarsson

   Jenny Enarsson

   Rådgivare jämställdhet

   Skicka epost
   +46 (0)70 934 66 63

   Du kan vara med och påverka!

   Vill du också slå hål på myterna om biståndet? Och vill du bevara ett svenskt bistånd som gör skillnad i världen? Då kan du vara med och påverka politiker och beslutsfattare. Gör så här:

   • Gilla, kommentera och dela Diakonias inlägg i sociala medier. 
   • Skicka mejl till en politiker. Förslag på mejl ser du här.
   • Arrangera ett event för att uppmärksamma biståndet, läs mer här. 
   • Ge en gåva till Diakonia. Vi arbetar outtröttligt med att påverka makthavare. Med ditt stöd kan vi fortsätta både med vårt påverkansarbete och med våra livsavgörande projekt i världen.

   Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

   Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.