Rapporten Barometer 2024
Nyhet

Regeringen underkänns i globala rättvisefrågor

2024-06-13

En stor del politiska beslut i Sverige riskerar att motverka mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det konstaterar rapporten Barometer 2024 som granskat hur väl regeringen lyckas med genomförandet av Agenda 2030.

Det är nio år sedan världens länder ställdes sig bakom de globala målen i Agenda 2030. Idag är den svenska regeringen bunden av EU och riksdagen att genomföra målen genom en samstämmig politik. Det innebär att alla politikområden ska sträva åt samma håll för att tillsammans gynna mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.  
 
Så, hur väl lyckas regeringen med arbetet? Inte alls bra enligt en ny granskning som Diakonia har genomfört tillsammans med 21 andra svenska organisationer.  
 
Rapporten Barometer 2024 slår fast att regeringens arbete för en rättvis och hållbar global utveckling får underkänt. Totalt har 24 politikområden granskats och det är endast ett område som politiken bidragit tydligt positivt. Inom hälften av områden har regeringen istället motverkat en rättvis utveckling. 
 
Det handlar om underfinansieringen av arbetet för global jämställdhet, anpassning för de människor som drabbas hårdast av klimatkrisen, om kvinnors rätt att fatta beslut över sina liv och kroppar, och om arbetares möjligheter att försörja sina familjer utan att exploateras på farliga arbetsplatser. Och mycket mer.  
 
Men det finns fortfarande möjlighet att göra om och göra rätt! I höst ska regeringen lämna in en rapport om hur de planerar att leva upp till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Diakonia kommer behöva din hjälp för att sätta press på svenska politiker så håll utkik efter sommaren om hur du kan engagera dig.  

Om Barometer 2024

Barometern genomfördes för första gången år 2006 och årets upplaga är den mest omfattande granskningen hittills. Rapporten granskar och analyserar sex tematiska områden: Jämställdhet, Miljö- och klimaträttvisa, Fred och säkerhet, Företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat, Handel och Utvecklingsfinansiering.

Granskningen har genomförts av 22 organisationer däribland Diakonia, Act Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen m.fl. Totalt ställer sig 50 svenska civilsamhällesorganisationer bakom de 90 rekommendationerna till regeringen.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva