En grafisk bild med en symbol av ett jordklot. I bakgrunden är en bild av människor på en manifestation.
Debatt

Biståndet är under attack

2024-04-22

Regeringen genomför just nu drastiska förändringar inom biståndet. Era påtryckningar fick politiker att reagera!

I december presenterade regeringen sin reformagenda för svenskt bistånd. Nu genomförs reformerna i snabb takt, utan någon seriös dialog med varken det svenska civilsamhället eller i biståndsländerna. Diakonia ser ett bistånd som rör sig bort från människor som lever i fattigdom och förtryck. Istället ligger fokus på Sveriges intressen då biståndet ska användas för att gynna svensk export och minska migration.

Regeringen har dessutom gett Sida i uppdrag att utreda om de kan ta över folkrörelsebiståndet*. Det kan få allvarliga konsekvenser och i praktiken innebär det att 1 750 organisationer, som idag kämpar mot fattigdom och förtryck i över 90 länder, inte längre vet om de kan lita på ett långsiktigt svenskt bistånd. I Sverige skulle det innebära ett förstatligande av biståndet.

Hur kan det ske när regeringspartierna Liberalerna och Kristdemokraterna så ofta framhåller civilsamhällets viktiga roll i biståndet? Vi är många som ställer oss frågande och flera privatpersoner har också mejlat partierna. Stort tack för att ni ställer ansvariga politiker till svars.

– Bilden av Sverige - ett land som står för global solidaritet - håller nu på att förändras. Jag har svårt att tro att kristdemokrater och liberaler vill rasera Sveriges långa historia av effektivt och generöst bistånd. Samtidigt behöver de, nu mer än någonsin, tydligt stå upp för medmänsklighet och ett hållbart bistånd som går att lita på, säger Mattias Brunander, Diakonias generalsekreterare.

Lovar runt och håller tunt

Både Kristdemokraterna och Liberalerna hävdar att de främjar ett livskraftigt civilsamhälle, värdesätter det framgångsrika och effektiva biståndsarbete som svenska organisationer bedriver och att de inom regeringen förespråkar ett ökat stöd till svenska civilsamhällesorganisationer.

Men deras värderingar speglas tyvärr inte i den förändring vi nu ser, steg för steg, i den nya biståndspolitiken. Här är tre exempel:

 • Information- och kommunikationsstödet har tagits bort. Organisationer får svårare att berätta om sin verksamhet och föra fram röster från deras samarbetspartner ute i världen. 
 • Stödet till fredsorganisationerna har helt dragits in.  
 • Biståndsorganisationer ska börja bidra med 15 procent ur egen ficka. Det kommer innebära att många inte längre har råd att fortsätta med sin verksamhet. 

  Det är nu avgörande att Kristdemokraterna och Liberalerna värnar om all kunskap och erfarenhet som den svenska folkrörelsen besitter och tydligt tar avstånd mot de nya förslagen. Som regeringspartier har ni möjlighet att påverka!

  Mejla politikerna du också!

  Ju fler vi är som sätter press, desto större är chansen att politikerna ändrar sig. Mejla eller ring därför någon av: joar.forssell@riksdagen.se (L), gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD), katarina.tolgfors@riksdagen.se (M).

  Så här kan i så fall ditt mejl se ut:

  ”Vad vill ni med biståndet?
  Om Sida ska ta över folkrörelsebiståndet klipper ni viktiga band mellan det svenska civilsamhället och civilsamhället i biståndsländerna.
  Detta trots att regeringen i sin reformagenda pratar om att prioritera ett starkt civilsamhälle. Det som händer nu går i motsatt riktning.
  Jag hoppas att du verkar för att regeringen snarast visar att ni menar allvar med det som står i reformagendan. Att civilsamhället ska stärkas!
  Hälsningar X”

  *Den delen av biståndet som hanteras av svenska civilsamhället genom så kallade strategiska partnerorganisationer. Målet med biståndet är att bidra till att stärka det civila samhället i samarbetsländer tillsammans med lokala aktörer. Totalt innefattas 1 750 organisationer som kämpar mot fattigdom och förtryck i över 90 länder.

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva