Nyhet

Bistånd räddar liv

2020-11-24


Diakonia har tagit tempen på partiernas syn på bistånd. Två år före riksdagsvalet 2022 ser vi ett fortsatt brett stöd för att Sverige ska avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. Samtidigt backar Moderaterna, trots att detta inte verkar få stöd bland moderata väljare.

Samtliga partiledare har fått besvara frågan om de vill behålla den nuvarande biståndsnivån på en procent av Sveriges BNI. Idag är biståndet viktigare än någonsin för världens mest utsatta människor. Sedan coronapandemin startade har antalet människor som behöver akut humanitärt stöd för att överleva ökat med 200 procent. Det breda stödet hos våra riksdagspartier att behålla biståndsnivån är avgörande för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Det glädjer mig att en stor majoritet av partierna fortsatt vill ge 1% av Sveriges BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. I spåren av coronakrisen är det viktigare än någonsin. Pandemin är inte enbart en hälsokris, utan en bredare kris för ekonomisk och mänsklig utveckling

Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.

Svenskt bistånd får gott betyg i både internationella och svenska utvärderingar och är idag alltmer betydelsefullt i många länder – inte minst när det gäller stöd till människorättsaktivister och kvinnorättsförsvarare.

– Med tanke på att auktoritära ledare och förtryckande regimer utnyttjar pandemin för att ytterligare inskränka mänskliga rättigheter och civila samhället demokratiska utrymme är det svenska stödet idag än mer viktigt. Att minska den svenska biståndsnivån skulle vara förödande, säger Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia.

Moderaterna och Sverigedemokraterna – Sverige först

I årets enkät som samtliga partier fått besvara avviker Moderaterna och Sverigedemokraterna. De står inte fast vid att avsätta en hundradel av Sveriges BNI i bistånd. Biståndet är ett av Sveriges viktigaste verktyg för att delta i det globala samarbetet.

När det gäller Moderaterna är det intressant att notera att deras politik inte verkar ha stöd bland moderata väljare. Enligt Kantar Sifos undersökning från maj 2020 vill strax över hälften av de som säger sig rösta på Moderaterna antingen behålla eller öka biståndsnivån.

Även Sverigedemokraterna öppnar upp för att inte behålla enprocentsmålet för svenskt bistånd, och håller därmed inte sin tidigare utlovade linje. Under 2020 har partiet istället lagt fram förslag för att minska biståndet till 0,7 procent med möjliga ytterligare sänkningar till 0,5 procent av BNI.

Svenska folket för enprocentmålet

Under de senaste 30 åren har den globala fattigdomen halverats. Över en miljard människor har lyfts ur fattigdom. Men vi står mitt i en global pandemi och nu går utvecklingen bakåt för första gången sedan 1990. Nu mer än någonsin behöver världen ett bistånd som är smart och effektivt.

Och det svenska folket håller med. Enligt Kantar Sifos undersökning från sommaren 2020 är stödet för biståndet stabilt. 62 procent av svenskarna uppger att de vill behålla eller öka biståndsnivån. Att Moderaterna vill sänka biståndsnivån är anmärkningsvärt med tanke på att deras väljare ger sitt stöd för enprocentmålet.

Om svenskt bistånd skulle minska i linje med Moderaternas och Sverigedemokraternas politik, blir följden att miljontals människor inte längre får svenskt stöd. Människorättskämpar, kvinnoorganisationer och oberoende media som står upp för rättigheter och demokrati riskerar att bli utan stöd i en miljö där de möter mycket svårt motstånd.

Porträtt av Magnus Walan

Magnus Walan

Senior policyrådgivare

Skicka epost
08-453 69 16
Kvinna står mitt i sin odling

Diakonias arbete för effektivt bistånd

För en bättre värld

Orden ”mer och bättre bistånd” sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet; vi måste också hela tiden arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva