En man på sin åker
Kenya

Från boskapstjuv till bonde

I Pokot, i östra Kenya, har Diakonia bjudit in boskapstjuvar till samtal. Den lite annorlunda aktiviteten har förändrat inte bara tjuvarnas liv, utan hela samhället de lever i. För Namwona, som deltar i projektet, har det inneburit ett nytt liv. Och för området, som drabbas hårt av torka och varmare klimat, är förändring livsnödvändigt.

Det har blivit allt svårare att leva i Pokot. Klimatförändringen leder till att grödorna torkar och boskapen får svårt att hitta vatten och föda. Och det leder i sin tur till att människor blir beroende av humanitärt bistånd för mat för dagen. Ett problem i området var att unga män försörjde sig genom att stjäla boskap. Diakonia bjöd in dem till ett möte för att prata om situationen. Namwoma som var med på mötet berättar:

– Tidigare levde jag ute på savannen, dag som natt. Mitt liv gick ut på att göra boskapsräder, tills jag en dag förlorade min vän under en räd och bestämde mig för att inte fortsätta.

Namwona ser ledsen ut när han berättar om sin kompis men visar sedan stolt upp sina odlingar. Hundratals mangoträd och olika typer av grönsaker växer här.

– Jag började med några få plantor men sedan dess har skördarna blivit större för varje år.

Grönsaker som växer på en åker

Målet är att komma bort från beroendet av matbistånd. Till synes små insatser, som bevattning och anpassade odlingstekniker kan rädda liv i östra Kenya.

Det har alltid varit varmt och torrt i Pokot i Kenya, men ett allt torrare klimat har gjort matbristen ännu mer akut. Regnperioderna har blivit alltmer sporadiska och det finns inte nog med vatten för vare sig grödor eller boskap. Diakonias arbete går ut på att hitta en långsiktig lösning och komma bort från beroendet av matbistånd. Genom att invånarna lär sig metoder att odla som fungerar trots klimatförändringen kan de försörja sig själva. Tillsammans med Jordbruksministeriet har Diakonia byggt en damm för att det ska finnas vatten.

– Jag är så glad för dammen, säger Namwona, nu kan jag vattna mina odlingar.
Dammen har gjort det möjligt att odla grönsaker året om, något som verkligen behövs i den torka som råder i regionen.

Situationen för befolkningen i Pokot visar alltför tydligt att klimatförändringarna sker nu, och det riskerar att sätta de som redan lever i fattigdom i en ännu svårare situation. Till synes små insatser, som bevattning och anpassade odlingstekniker kan rädda liv.

En man vid sina odlingar

– Jag tjänar mycket bättre i jordbruket än vad jag gjorde på att stjäla djur, säger Namwona. Han pekar ännu en gång på det som växer runt honom där han står på fältet och säger;

– Här har du beviset för hur mitt liv har förändrats.

För Nomwona och många andra unga män i regionen, som aldrig fått chansen att gå klart skolan, blev projektet även starten för ett fredligt liv. Möjligheten att försörja sig på jordbruk har fått dem att sluta med boskapsstölder, som var farligt både för dem själva och andra i området.

– Jag tjänar mycket bättre i jordbruket än vad jag gjorde på att stjäla djur, säger Namwona. Han pekar ännu en gång på det som växer runt honom där han står på fältet och säger:

– Här har du beviset för hur mitt liv har förändrats.
Micah Powon som arbetar på Kenyas departement för torra och halvtorra områden säger att han är tacksam för det arbete som Diakonia gör och säger att det kommer förändra hela samhället.

– Jag är väldigt glad att se de unga män som nu odlar i stället för att ägna sin tid åt att stjäla kor från sina grannar. Det kommer att förändra vårt samhälle, minska osäkerheten och vi kommer att ha ett överflöd av mat som kan mätta hela regionen, menar han.

En grupp människor sitter under ett träd

Fakta om situationen

PROBLEM

  • Ökad torka leder till brist på vatten och mat.
  • Unga män har tagit till vapen och stöld för att överleva.
  • Alla grupper i samhället har påverkats negativt av våldet.

LÖSNINGAR

  • Smarta jordbrukstekniker ger en annan inkomst än kriminalitet.
  • Effekterna av att kunna odla mat blir positiva för hela samhället – fattigdom, utanförskap och våld minskar.

Swisha en gåva

Din gåva är viktig. Tillsammans förändrar vi världen!

Varför behöver vi din epostadress?

När du går vidare godkänner du även hur vi använder och behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.