Diakonia - Människor som förändrar världen

Politik för hållbart företagande

Frågan om hållbart företagande tycks inte intressera partierna när det kommer till att skriva motioner. Detta trots att coronapandemin försämrat arbetsvillkoren för människor runt om i världen. Bara Vänsterpartiet lyfter frågan.

I tidigare nyhetsbrev konstaterade vi att Sverige är ett av de länder inom EU som inte har någon lagstiftning för att hindra företag från att bidra till brott mot mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence (HRDD). Vi konstaterade då:

"När nu även EU-kommissionen har aviserat kommande EU-regler duger det inte att vår riksdag och regering sitter med armarna i kors."

Detta är speciellt intressant eftersom en lång rad stora företag som IKEA, H&M och Scania just efterfrågar en lagstiftning.

Svalt intresse för hållbart företagande

Tyvärr tycks inte detta vara en fråga som vare sig regeringen eller flera av de större partierna tycks bry sig så mycket när det kommer till att skriva motioner. Varken hos Moderaterna — som annars både talar om handelns betydelse och om svenska intressen och om att värna demokrati och mänskliga rättigheter — eller hos Liberalerna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna. Detta trots att coronapandemin har försämrat arbetsvillkoren för människor runt om i världen, att fackligt organiserade har mist jobbet när arbetsgivare utnyttjat pandemin för att sparka dem, och att kvinnor som redan var överrepresenterade i jobb med usla villkor nu blivit än mer diskriminerade.

Hög tid att driva aktiv politik

Det är hög tid för regeringen och våra folkvalda i riksdag och EU-parlementet att engagera sig och driva en aktiv politik kring en HRDD-lagstiftning. Företag, fackförbund och civilsamhället står redo att dela med sig av viktiga erfarenheter och tankar kring hur en lagstiftning bör utformas och implementeras. Sverige har satt hållbart företagande, inklusive en feministisk handelspolitik och hållbar exportstrategi, högt på agendan. En utredning bör tillsättas snarast.

Men bra av socialdemokraterna Serkan Köse och Mattias Vepsä som i en enskild motion efterlyser svensk lagstiftning, liksom Vänsterpartiet som lyfter frågan.