Diakonia - Människor som förändrar världen

Libanon

Libanon har historiskt sett präglats av interna konflikter och ett komplicerat förhållande till grannländerna. Inbördeskriget tog slut 1989, men motsättningarna lever kvar och det finns en rädsla för att stridigheterna ska blossa upp på nytt. Det nuvarande kriget i Syrien påverkar befolkningen i Libanon på många sätt.

Ett instabilt och polariserat land

Libanon är ett demografiskt och geografiskt mycket varierat land, med 18 officiellt erkända religiösa grupper. Libanons komplexa religiösa och etniska sammansättning har lett till en polarisering i landet när det gäller ideologiska och politiska åsikter. Trots att inbördeskriget är över sedan länge (1975-1990), så är landet instabilt och våldsamma incidenter inträffar med jämna mellanrum.

Libanon är starkt påverkat av Syrienkriget. Libanon är det land i världen som har tagit emot flest flyktingar per capita och konflikten har resulterat i våldsamma oroligheter mellan den libanesiska oppositionen och anhängare till den syriska regeringen. I Libanon finns inga formella flyktingläger utan den stora majoriteten av flyktingar lever i överbefolkade och nedgångna områden och i informella bosättningar där standarden är mycket låg och tillgång till service för att täcka basala behov saknas. Levnadsstandarden för både flyktingarna och samhällena som tagit emot dem har påverkats mycket negativt.

Dessutom saknar så många som 70 procent av flyktingarna i Libanon uppehållstillstånd vilket gör att de riskerar att bli arresterade och kvarhållna. Det här begränsar allvarligt deras frihet och möjlighet att försörja sig.

Skyddsarbete för flyktingar från Syrien

För att tillgodose flyktingarnas humanitära behov, arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för att stärka flyktingarnas möjligheter att  själva skydda sig. Vi gör det genom att skapa så kallade ”safe spaces”, trygga platser, för kunskapsspridning, samt genom att identifiera risker och hur man kan skydda sig. Vårt arbete är också fokuserat på att stärka kvinnliga flyktingars möjlighet att stärka sin juridiska status genom rättsliga kanaler som ställer libanesiska och palestinska myndigheter till svars när det gäller internationella humanitär regler.

Våra samarbetsorganisationer arbetar med libanesiska palestinier och med palestinska flyktingar från Syrien och organisationerna ger dem både ekonomisk och psykologisk hjälp och erbjuder dem olika slags träning och utbildningsprogram.

Tematiska strategier

Diakonias arbete i Libanon har flera prioriterade områden som alla underordnar sig de tematiska strategier som präglar arbetet i regionen. Våra fem strategiska mål, som vi arbetar mot tillsammans med lokala samarbetsorganisationer, är: social och ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter, jämställdhet, konflikt och rättvisa och humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Diakonias arbete gör skillnad

Diakonia stöder The Gender Collaborative Information and Knowledge Network, GEN, som är en internetbaserad plattform som hjälper civila samhället, forskare och experter att samla in och analysera information om jämställdhetsfrågor. En interaktiv karta har utvecklats där man kan registrera våld och trakasserier mot kvinnor i landet och organisationen analyserar även data om brott mot kvinnors och könsminoriteters rättigheter. Med hjälp av informationen blir det lättare att ställa den libanesiska staten till svars när den inte uppfyller sin roll som garant för invånarnas rättigheter. 

Läs mer om Diakonia i Libanon

 • Sonia i Libanon kan inte bara titta på när människor lider

  Det sprakar om Sonia Ilias, programansvarig på Diakonias kontor i Libanons huvudstad Beirut. Man undrar var hon får all energi ifrån. Och varifrån hon får sitt outtröttliga engagemang. 
 • En oas för barn mitt i flyktinglägret

  Flyktinglägret utanför Beirut i Libanon är en tuff plats. Här lever över 17 000 personer på ett område byggt för 5000. Men det finns ljuspunkter, som platsen vår samarbetsorganisation Najdeh har skapat där barn...
 • Ett tungt ansvar för en ung man

  När sjuttonårige Adnan flydde Syrien tvingades han sluta skolan. Han är nu ensam ansvarig för att försörja sin familj. Ett tungt ansvar för en ung man som drömmer om att studera och bli skådespelare.
 • Många unga flyktingar har det svårt

  Kriget i Syrien har påverkat många ungas liv. Inte minst deras hälsa och psykiska välmående. Ezz Edine är en av dem som har haft det svårt. Men nu har han och familjen fått stöd från Diakonias...
 • Ett nytt liv blev möjligt

  – Vi lämnade vårt hem och våra minnen i Damaskus, säger 41-åriga Sham som tillsammans med sin man och fem barn flydde Syrien för fem år sedan. Livet sedan dess har varit fyllt av sorg och kamp, men på senare...
 • Hopp om en ljusare framtid

  Rahaf var gravid med sitt första barn när hon 2012 tvingades fly Syrien, lämna sin man och det palestinska flyktingläger hon bodde i. Tiden efter har varit turbulent. Rahaf vet inte ens om hennes man lever och...