Diakonia - Människor som förändrar världen
En kvinna vid sin dator Sociala medier når unga med humor och sarkasm.

Cyberaktivism – försvara kvinnors rättigheter med ny teknologi

- Vi är alltid rädda. Det finns ingen säkerhet för oss kvinnor. Vi lever inte i frihet eftersom vi inte kan gå ut när det är mörkt. Det förekommer mycket sexuellt våld ute på gatorna och mycket våld i hemmen, säger Cristina som bor i området La comuna 33.

Honduras är ett farligt land för kvinnor. Antalet kvinnomord är ett av de högsta i världen. I förorterna i utkanten av huvudstaden Tegucigalpa finns organiserade kriminella grupper, däribland "Las Maras Salvatruchas", som begränsar kvinnor att leva i frihet.

På grund av den kontroll dessa grupper har i vissa stadsdelar är det svårt för kvinnor att yttra sig offentligt. Om de polisanmäler våld i hemmet eller andra övergrepp riskerar de våldsamma reaktioner.

Diakonia har sedan 2004 arbetat tillsammans med organisationen Visitación Padilla. De arbetar för att flickor och kvinnor ska få information om sina rättigheter. Men på grund av våldet i utkanten av Tegucigalpa tillåts många kvinnor inte att lämna sina hem för att delta på de olika aktiviteter som organisationen erbjuder. Visitación Padilla började däför tänka utanför ramarna för att finna nya och innovativa sätt att bekämpa sexuellt våld. Samtidigt ville organisationen nå fler unga kvinnor. Resultatet blev "cyberaktivism".

Feministgenerationen

Projektet med cyberaktivism startades 2016 och drivs av tio unga kvinnor i åldrarna 18-30 år, som under några års tid varit engagerade i Visitación Padilla. De startade gruppen "Feministgenerationen". Gruppen använder framför allt sociala medier på ett sätt som tilltalar ungdomar.

- Vi pratar om kvinnors rättigheter och feminism på ett roligt och direkt sätt. Vi använder bilder, videos och memes med korta budskap som publiceras på sociala medier. Det är ett enkelt sätt att komma i kontakt med vår målgrupp, säger Paula, medlem i Feministgenerationen.

Innehållet som publiceras på sociala medier handlar främst om sexuella och reproduktiva rättigeter eller om sexuellt våld.
- Våra memes är en form av politisk satir. Bakom varje meme finns en tanke och en åsikt som förklaras med hjälp av sarkasm. Det handlar om att inte bara diskutera ämnen på ett seriöst, formellt eller akademiskt sätt, utan också på ett sätt som gör det intressant för ungdomar. Dessutom är humorn en strategi för att uthärda dessa tunga teman fulla av våld och lidande, säger Paula.

illustration med feministtecken och mobiltelefon

Stöd via datorn och mobilen

Genom framförallt Facebook har de skapat en trygg plats för dialog med flickor och unga kvinnor.

- Vi tar emot mängder av meddelanden från unga kvinnor som inte har någon att prata med. Vi ger dem information om vart de kan vända sig för att till exempel få juridisk rådgivning och stöd. Att kunna dela kunskap med ungdomar och kvinnor som har varit med om våldsamma situationer är värdefullt, säger Paula.

Feministgenerationen använder sig av "kartor för anmälningar" för att informera kvinnor var de kan få hjälp om de blivit utsatta för våld. De erbjuder också stöd och följer med drabbade kvinnor vid en eventuell polisanmälan. Detta har gett unga kvinnor i förorterna till Teguicalpa nya möjligheter att uppnå rättvisa.

- Vi kan inte tvinga någon att gå till polisen om de blivit utsatta för våld. Men vi kan stötta, vara närvarande och vägleda dem kring hur de kan lämna ett våldsamt och destruktivt förhållande, säger Carolina, medlem i Feministgenerationen.

Stor skillnad bland flickorna

Det främsta resultatet med cyberaktivism som tillvägagångssätt är att Feministgenerationen har lyckats nå en ny målgrupp; unga tjejer i mycket svåra situationer, och att de har använt sociala medier som en metod för att skapa förändring.

- Jag tror att vi har möjlighet att nå unga kvinnor, och att de litar på oss eftersom vi precis som de är unga. Vi pratar samma språk och vi förstår deras problem, berättar Paula.

- Vi ser en stor skillnad bland flickorna, innan de gick med i gruppen och nu efteråt. Egenmakten är påtaglig. De är väldigt starka i diskussionerna nu. De försvarar sina rättigheter och motiverar andra flickor och unga kvinnor i sina områden att lära sig mer, säger Cristina, koordinator på Visitación Padilla.

Diakonias har arbetat länge mot sexuellt våld. I det här projektet har vi hittat ett sätt att nå unga kvinnor i utsatta områden som vi inte kan nå via vanliga workshops eller möten.

- Min syster och många av mina vänner började fråga mig om feminism och kvinnors rättigheter när de såg det jobb jag gjorde på sociala medier. De sa att de vill lära sig mer. Så även om det börjar med humor slutar det med kunskap, säger Paula.