Diakonia - Människor som förändrar världen

Colombia

Efter mer än 50 år av inre väpnad konflikt, skrev den colombianska regeringen och Farc-gerillan under ett fredsavtal 2016. Diakonia och våra samarbetsorganisationer har arbetat för att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande mot en lösning på konflikten.

Colombia är ett land präglat av stora geografiska skillnader, här finns både kustområden och isolerade bergsbyar, samtidigt som det är ett land rikt på naturtillgångar. Det är också ett land med stora ekonomiska och sociala skillnader. Landet har genomgått omfattande politiska och sociala förändringar de senaste årtiondena och har förändrats från att vara ett utpräglat jordbrukssamhälle till att bli ett mer urbant och industrialiserat samhälle.

Trots dess våldsamma historia har Colombia ett starkt civilsamhälle på nationell nivå och flera freds- och människorättsinitiativ har gjorts på lokal nivå. Regeringen har kommit med lagförslag vars syfte varit att komma åt grundorsakerna till den väpnade konflikten, förslagen har bland annat handlat om landfördelning till människor som under våldsamma former fördrivits från sin mark och nu getts upprättelse. Liksom att tillgodose rättigheterna hos dem som fallit offer för den väpnade konflikten. Den colombianska regeringen har nu efter fredsavtalet en möjlighet att visa politiskt engagemang genom skyddandet av människorättsförsvarare och sociala ledare.

Fokusområden i Colombia

Diakonia har identifierat människorättsförsvarare, offer för den inre väpnade konflikten, kvinnor samt etniska minoriteter som de mest utsatta grupperna i samhället; med ett särskilt fokus på våld mot kvinnor. Diakonia arbetar direkt med civilsamhällesorganisationer både på lokal och nationell nivå för att stärka juridiska processer, försvara mänskliga rättigheter och verka för fred. Tillsammans med nationella nätverk arbetar vi med påverkansarbete kring dessa frågor både på nationell och internationell nivå.

Ett slut på våldet

I oktober 2012 initierade den colombianska regeringen och Farc-gerillan en formell process som syftade till att lösa den interna väpnade konflikten. Diakonias samarbetsorganisationer har aktivt arbetat med utformandet av ett fredsförslag och därmed de första stegen mot ett slut på våldet och oroligheterna i Colombia. 2016 skrevs ett fredsavtal under.

Diakonias arbete gör skillnad

Diakonias arbete i Colombia omfattar mer än ett dussin samarbetsorganisationer och fokus spänner från frågor om kvinnors och HBTQ-personers rättigheter till bönder, urfolks och afrocolombianers rättigheter. Diakonias arbete i landet har gjort skillnad i en rad olika frågor:

Mer än 6 600 ledare har stärkts genom att deras förmåga att arbeta för mänskliga rättigheter i sina samhällen har stärkts.

Människorättsförsvarare har skyddats och försvarats som ett verktyg för att försäkra sig om att kampen för mänskliga rättigheter fortsätter.

Enskilda organisationers kapacitet har stärkts när det gäller att syssla med påverkansarbete och komma med förslag för fredsbyggande i landet.

Läs mer om Diakonias arbete i Colombia

 • Internat räddar barn från våld

  – Internatet heter Sol och hopp för att studierna ger just hopp till barn som inte kunnat gå i skolan innan. Sedan starten har flera hundra ungdomar tagit studenten från internatet och flera av dem har till och med gått vidare till universitetet.
 • Lerma: från blodig mardröm till fred

  På 80-talet var den lilla staden Lerma i Colombia en sann mardröm. Ett blodigt krig rasade mellan drogkarteller och en fjärdedel av befolkningen dödades. Men folket bestämde sig för att vända utvecklingen....
 • Nu har vi faktiskt möjlighet att skapa verklig fred

  Sedan fredsavtalet i Colombia skrevs under har stora förändringar skett. Men det är inte helt enkelt att ställa om från krig till fred. Det vet Jineth Casso som leder en kvinnoorganisation som informerar om vad...
 • Colombia på väg mot fred

  Det som händer nu i Colombia är historiskt. Kriget mellan Farcgerillan och den colombianska staten har pågått i över 50 år. Nu är det över. Farcsoldaterna har börjat lämna ifrån sig sina vapen och förbereder...
 • Sexuellt våld som vapen

  Kvinnors kroppar har fungerat som slagfält i kriget i Colombia. Sexuellt våld har varit ett strategiskt vapen för alla stridande grupper. "Jag önskade bara att det skulle ta slut, att de skulle döda mig" säger...
 • Modiga människor mördas

  Colombia är ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare. Situationen har förvärrats kraftigt de senaste månaderna. "Det är djupt oroande" säger Cesar Grajales, Diakonias landchef i Colombia.
 • Gruvorna hotar människor och miljö i Colombia

  I Colombia är det civilbefolkningen som betalar priset för den väpnade konflikten. Diakonias samarbetsorganisation Comunitar arbetar för skydd av miljön men även rätten till mark ur ett kvinnoperspektiv.
 • "Kriget har blivit en del av livet"

  I juni tog Colombia ett stort steg mot en fredligare framtid. Då skrevs eldupphörsavtalet mellan Farc-gerillan och den colombianska regeringen under. Konflikten har pågått i över 50 år.
 • I Fundecima har jag blivit en del av något större

  Den väpnade konflikten splittrade hennes familj. När hennes make tvingades fly undan hot och våld blev hon ensam kvar i sin by med sina fyra barn. Idag är Luz Aida Murillo en av ledarna i bondekooperativet...