Diakonia - Människor som förändrar världen
Rektor Korkiat Sonsa-ad Rektorn Korkiat Sonsa-ad har hittills hjälpt ett trettiotal studenter att få thailändskt medborgarskap.

Kämpar för sina elevers rättigheter

Många av studenterna i byskolorna i Baan Pho Sor i norra Thailand tillhör etniska minoriteter och saknar thailändskt medborgarskap. Rektorn Korkiat Sonsa-ad använder all sin fritid åt att hjälpa statslösa studenter. Hittills har han hjälpt ett trettiotal av sina elever att få thailändskt medborgarskap.

– Jag känner så stark empati för dem, för jag vet hur begränsade möjligheter de har i livet. Statslösa personer får inte att resa inom Thailand, eller skaffa sig ett bra jobb. Jag kan inte förstå varför deras möjligheter ska inskränkas, de skulle kunna göra så många bra saker för det här landet, säger han.

Levt i landet i generationer 

Korkiat Sonsa-ad har arbetat i skolan i Baan Pho Sor i sexton år. Ungefär 300 elever går i skolan och av dem är knappt hälften, cirka 140 stycken, statslösa. Många tillhör urfolket Karen.

Rektorn förklarar att studenterna och deras familjer har levt i Thailand i flera generationer vilket i hans ögon gör dem lika thailändska som alla andra. Men de har inte samma juridiska status.

– Trots att de är födda i Thailand har de samma ställning som illegala invandrare. Det är inte rättvist, de är alla bra thailändare, säger han.

Många hinder på vägen

Korkiat Sonsa-ad hjälper studenterna och deras föräldrar att samla in alla papper som de behöver och han följer också med dem till stan när de ansöker om medborgarskap på distriktskontoret. Rektorn argumenterar ofta för att de statslösa studenterna är thailändare, men att de inte har registrerats för att deras föräldrar saknar utbildning och kunskap om hur man går tillväga, samtidigt som många familjer lever långt ut på landsbygden, på stort avstånd från distriktskontoret. Under torrperioden tar resan från skolan till distriktskontoret två timmar med bil. Men under regnsäsongen är det ibland inte ens möjligt att åka dit med bil på de leriga och snirkliga vägarna.

Har anklagats för korruption

Rektorn är ganska känd på distriktskontoret vid det här laget, men alla uppskattar inte hans engagemang. En gång när han gick den långa vägen till distriktskontoret i sällskap med några barn, så stoppades han av myndigheterna som anklagade honom för trafficking och att ha smugglat barnen. På samma kontor har han anklagats för att ta emot mutor från sina elevers familjer.

– Det har varit frustrerande och upprörande. Jag gör det här för Thailand. Jag har sett hur studenterna gör bra saker och bidrar till samhället där de bor.

Arbetar med Diakonias samarbetsorganisation

På senare år har Korkiat Sonsa-ad utvecklat ett nära samarbete med Diakonias samarbetsorganisation Development Center for Children and Community Network, DCCN. Tillsammans med organisationen besöker han studenternas familjer, träffar kommunala ledare för att prata om barns rättigheter och koordinera arbetet med distriktskontoret.

– Processen att få medborgarskap är vanligtvis väldigt långsam. Jag är så tacksam över samarbetet med DCCN, för i och med det kan vi hjälpa många fler. 

Berättat för: Thitirat Borerakwana, Programhandläggare för Diakonia i Thailand.