Diakonia - Människor som förändrar världen
Nui Kumpeephachoke arbetar mot exploatering av människor i norra Thailand. "Utan kunskap är det lätt att bli överkörd", säger hon.

Kunskap mot människohandel

Att vara fattig och sakna tillgång till information kan vara en farlig kombination. I gränsområdet mellan Thailand och Myanmar riskerar människor att utsättas för människohandel och tonårsflickor att hamna i den thailändska sexindustrin.

Människor som lever i gränsområdet mellan norra Thailand och Myanmar är ofta mycket fattiga. Därmed ökar också risken för att de ska bli utnyttjade – för sexuella ändamål eller som arbetskraft – när de söker sig till Thailand för att arbeta och tjäna pengar.

– Vi arbetar framförallt i isolerade byar i Myanmar där arbetslösheten är hög och inkomsterna låga och där människor ofta saknar tillgång till information. Få känner till vilka risker de utsätter sig för när lämnar byn och att det finns lagstiftning som kan skydda dem, säger Nui Kumpeephachoke som arbetar med att förebygga risk för människohandel och arbete under slavliknande förhållanden.
Hon är projektansvarig på Diakonias samarbetsorganisation TLDF, Thailand Lahu Development Foundation som ingår i ett samarbete mellan Diakonia och Ecpat Sverige som syftar till att främja och skydda migranters rättigheter – med särskild inriktning på kvinnor och barn.

Frestande att tacka ja när jobb erbjuds

Nui berättar att många byar är så isolerade att barnen inte kan gå i skolan på grund av de långa avstånden och att föräldrarna inte har råd med transporten. Vissa familjer tjänar så lite som 200 baht i veckan, cirka 60 kronor. Då kan det vara frestande att på stående fot tacka ja när någon kommer till byn och erbjuder jobb i Thailand.

– Det är framförallt tonåringar som lockas iväg, väl medvetna om att framtiden i byn är allt annat än lovande, berättar Nui.

Risken för människohandel är stor

Men risken är stor att ungdomarna blir offer för människohandel. Män och unga pojkar utnyttjas ofta som billig arbetskraft på byggen och fabriker under osäkra förhållanden, medan kvinnor och flickor riskerar att exploateras för sexuella ändamål. Med löften om att de ska få jobb i restaurang- eller  underhållningsbranschen, på turistorternas karaokebarer och massagesalonger, luras de in i sexindustrin. De flesta är i övre tonåren, men det förekommer att flickor som är så unga som 12 år har påträffats i den thailändska sexindustrin.

– Det vanliga är att kvinnor kommer till byarna för att söka upp flickor och lova dem jobb. De kan få med hela grupper av flickor och kvinnor, berättar Nui.

Hålls ofta kvar i en form av skuldslaveri

I en av byarna blev en ung kvinna lovad ett jobb i en stad nära gränsen mellan Laos, Myanmar och Thailand. När hon kom fram till orten plockades hon upp av en bil och sedan dess är det ingen som hört ifrån henne eller vet var hon är.
Flickorna och kvinnorna hålls ofta kvar i en form av skuldslaveri. Bordellägaren kan ha betalat för flickorna och enda sättet att bli fri är att tjäna ihop de pengar som lagts ut. Ibland kan det vara att föräldrarna fått en summa pengar, som deras döttrar måste tjäna ihop innan de kan bli fria. De kvinnor och flickor som lyckas ta sig ur sexindustrin, får ofta dras med ett socialt stigma. Skammen över vad de varit med om är stor och få vågar avslöja vad de varit utsatta för.

Volontärer utbildas i byarna

För att öka kunskapen om både migranters rättigheter och vilka risker som är förknippade med migration, arbetar TLDF med att utbilda volontärer i byarna som kan sätta upp så kallade mobila kliniker för information längs den huvudväg som människor använder när de ska ta sig till Thailand. I andra områden bygger TLDF upp rådgivningscenter för att sprida information, till både kvinnor och män, om hur de kan skydda sig mot exploatering i Thailand.

– Vi samarbetar också med statstjänstemän och med organisationer som är baserade i Myanmar för att de ska informera om riskerna, säger Nui.

Fler kommer illegalt när gränser stängts

Projektet har pågått i över två år, till en början handlade arbetet till stor del om att bygga upp både ett nätverk och ett förtroende i byarna. Nu börjar fler och fler nås av den viktiga informationen, även om det fortfarande är många som trots stängda gränser tar sig till Thailand för att söka arbete.

– Folk litar på oss och vågar berätta om vänner och släktingar som gett sig iväg för att arbeta illegalt. Men jag märker också att många väger för- och nackdelar innan de bestämmer sig för om de ska ge sig iväg eller inte. Alla ska ha samma rättigheter och värde. Men utan kunskap är det lätt att bli överkörd. Jag vill se kunskapsklyftan stängas, säger Nui.