Diakonia - Människor som förändrar världen

Thailand

I Thailand stöttar Diakonia en rad olika lokala samarbetsorganisationer med fokus på minoritetsgruppers rättigheter, framför allt i de norra delarna av Thailand. Våra samarbetsorganisationer arbetar med etniska minoritetsgrupper kring frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk rättvisa och jämställdhet. Vi arbetar för att alla människor ska ha rätten till ett medborgarskap och juridisk status eftersom det är en inkörsport för andra rättigheter och för att erhålla skydd från regeringen.

2017-05-09

Thailand har en befolkning på cirka 65 miljoner människor, av vilka mer än en miljon i norra Thailand tillhör någon av landets 56 etniska minoritetsgrupper. Etniska minoriteter saknar politiskt inflytande, är underrepresenterade i civilsamhället och sårbara för diskriminering och exploatering. De har begränsad tillgång till högre utbildning och arbetstillfällen liksom hälsovård. Och utan juridisk status har de inte möjlighet att resa fritt inom Thailand.

Minoriteters rättigheter

I Thailand stöttar Diakonia lokalorganisationer som strävar efter att skydda etniska minoritetsgruppers rättigheter, framför allt i de norra delarna av Thailand. Våra samarbetsorganisationer arbetar med frågor kopplade till mänskliga rättigheter, lokal demokrati, social och ekonomisk rättvisa och jämställdhet. Vi arbetar särskilt med statslösa personer för att de ska kunna erhålla juridisk status och medborgarskap eftersom det är en inkörsport till andra rättigheter och skydd. Vi arbetar också med barns rättigheter, med att förhindra människohandel, rehabilitering av offer för människohandel och stöd till migranter och flyktingar i lägren längs med gränsen mot Myanmar.

Diakonia är en långsiktig partner med lokal närvaro och vi engagerar oss i våra samarbetsorganisationer genom dialog, finansiering och kunskapsutveckling. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer, arbetar vi för att öka deras möjlighet att försvara och upprätthålla mänskliga rättigheter och för att stärka deras deltagande i demokratiska processer. Vi stöttar också våra samarbetsorganisationers påverkansarbete på regional och nationell nivå.

Diakonias arbete gör skillnad

Genom våra lokala samarbetsorganisationers insatser har Diakonia varit med och flyttat fram agendan för etniska minoriteter och hållbar utveckling. Viktiga framgångar har gjorts när det gäller att öka samhällens deltagande i att försvara och upprätthålla sina rättigheter. Och många statslösa har fått thailändskt medborgarskap eller juridisk status. 

Genom Diakonias stöd har våra samarbetsorganisationer stärkt volontärer och etablerat nätverk på lokal nivå, vilket lett till en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter. Nätverken har också erbjudit juridiskt stöd till människor utsatta för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Nätverket för juridisk status etablerades 2013. Inom det har civilsamhällesorganisationer arbetat för att försvara människor och erbjuda juridiskt stöd, jobbat med påverkansarbete och med att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter, speciellt de rättigheter som är kopplade till juridisk status och medborskarskap.

Läs mer om Diakonias arbete i Thailand