Diakonia - Människor som förändrar världen
Mama Samaké är lärare och sekreterare i medborgaplattformen

Mama Samaké ser till att politikerna gör sitt jobb

Demokrati handlar om val och rösträtt så klart. Men det handlar också om allt det som sker mellan valen. Om att politikerna fördelar budgeten på ett bra sätt. Om att pengar inte ”försvinner” på vägen eller spenderas på onödiga saker som inte gynnar befolkningen. Och om att medborgare får information om vart de allmänna medlen går.

Det är här Mama Samaké kommer in i bilden. Hon är lärare i Dialakoruba i Mali, men också sekreterare i en medborgarplattform i kommunen.

– Vi i plattformen informerar invånarna om besluten i kommunen och förmedlar deras åsikter till kommunfullmäktige. En öppen dialog tillåter alla att vara med och stärker förtroendet mellan folkvalda och medborgare i kommunen. Vi håller de folkvalda ansvariga.

Plattformen är en del i Diakonias arbete för att stärka den lokala demokratin i Mali. Fokus är på förbättringar inom utbildning och hälsa. Bland annat har de gjort en studie av vården i kommunen och föreslagit förbättringar. Behoven är stora, endast i den största av de 23 byarna finns ett fungerande hälsocenter. I alla de andra byarna är tillgången till vård dålig. Klinikerna saknar material eller el vilket gör att belysningen inte fungerar. Efter att plattformen presenterat sin rapport om hälsosituationen och samtalat med borgmästaren köptes en förlossningssäng till en av klinikerna.

Engagemanget från plattformens medlemmar har förändrat politiken i området. En av kvinnorna i plattformen berättar att hon går fem kilometer för att komma på mötena: "Jag gör det för att jag tycker det är viktigt för landets utveckling".

Engagemanget bland medborgarna ökar

Genom plattformens påtryckningar är nu kommunfullmäktiges möten öppna för allmänheten. Det är inte så många som kommer, men medlemmar i plattformen brukar gå. Kommunfullmäktige publicerar sina beslut på anslagstavlan utanför kommunhuset, men det är inte så många som läser dem. Dels för att de inte går förbi där och dels för att många inte kan läsa. Medlemmarna i plattformen kan istället berätta för medborgarna vad som bestämts.

Det finns olika anledningar till att inte så många i området är engagerade. Mama Samaké berättar att det dels beror på etniska skillnader och att olika grupper inte inkluderas. Men det beror också på att kvinnor inte är del av samtalen i familjerna. Plattformen bidrar till större inkludering både av etniska minoriteter och av kvinnor.

Nästa studie som plattformen ska göra gäller skolorna i kommunen.

– Kommunen borde hjälpa till med material, böcker, bänkar, säger Samaké.