En äldre kvinna och en ung man står i ett stort grönt fält. Kvinnan har färgglada halsband runt halsen och en flätad korg på ryggen.
Organisation

Vår historia

Det var nästan 60 år sedan som frikyrkor gick ihop för att borra brunnar och dela ut mat i en del av Indien som hade drabbats av stor torka. Det var startpunkten för Diakonia. Nu har vi verksamhet i 26 länder och samarbeten med flera hundra lokala organisationer.

Hur allt började

Se filmen om vår historia!

Ett svartvitt foto av ett leende barn som bär ett kärl på huvudet.

Tillsammans förändrar vi världen

Vår inställning har alltid varit att vi tillsammans är människor som förändrar världen. När vi tittar tillbaka på historien är det tydligt att vi tillsammans med våra givare och samarbetsorganisationer i många fall kommit närmare den värld vi vill skapa. Nästan 60 år har passerat men ännu finns det mycket kvar att göra. Inspirerade av våra medmänniskors mod, tro och hopp fortsätter vi. Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

1966 - Nödhjälp i Indien 

Indien drabbas av svår torka. Svenska frikyrkor går ihop i en hjälpinsats. Mat delades ut, brunnar borrades och sjuka barn och gamla fick vård. I det som präglade tidens anda - solidaritet och att tillsammans arbeta för en bättre värld - hade det frö som skulle bli Diakonia nu börjat gro. Till en början kallades projektet för “Frikyrkan hjälper”.

1970-tal - Långsiktigt arbete

Inom ramen för Sveriges Frikyrkosamråd hade en organisation nu alltmer börjat ta form för ett mer långsiktigt arbete. Till exempel stöttade man de drabbade efter stora översvämningar i Bangladesh. Idén om att stötta organisationer på plats har funnits med från början med övertygelsen om att människor själva vet bäst vad de behöver.

1980-tal - Sydafrika

Kampen mot det rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika var lång och svår. Diakonia stöttade flera av de människor och organisationer som med stort mod kämpade för demokrati, frihet och rättvisa i Sydafrika.

1984 - Vi blev Diakonia

1984 antogs namnet Diakonia. Det kommer från det grekiska ordet diakoni som betyder tjänst eller omsorg. I kristen tradition används “diakonia” för att beskriva arbetet för en rättvis fördelning av jordens gemensamma resurser. Från start har det varit Diakonias målsättning att våga tro på att det går att förändra världen, ha mod att göra det och inte vänta på att det ska ske av sig självt. 

1990-tal - HIV/AIDS 

Diakonia har varit aktiva i kampen mot HIV/AIDS i flera världsdelar. Under 1990-talet var det viktigt att sprida kunskap om viruset för att motverka fördomar och okunskap. Diakonia arbetade med utgångspunkten att HIV är en rättvisefråga. De som redan lever i fattigdom är mest utsatta för sjukdomens risker.

1990-tal - Israel/Palestina 

Diakonia var tidiga med att stötta de drabbade i konflikten i Israel/Palestina. De senaste årtiondena har vårt arbete framför allt kretsat kring de barn som lever med konflikten i sin vardag. I början av 90-talet startades barnboksprojektet. Där översätts barnböcker till arabiska, för att palestinska barn ska få tillgång till andra historier i den hårda verklighet de lever i.  

2000-talet - Tsunamikatastrofen

Redan sedan 1980-talet hade vi varit på plats i Sri Lanka för att stötta fredsbevarande insatser. När tsunamin drabbade Sri Lanka och förstörde stora delar av landet var det samma organisationer som hjälpte de nödställda. Sedan dess har vi utvecklat vårt arbete för att förebygga katastrofer med ett speciellt fokus på jämställdhet och demokrati.

2010-talet - Klimatförändringar

Det senaste decenniet har vi sett effekterna av klimatförändringarna i många länder. Torka i Somalia och Kenya, vattenbrist när glaciärer smälter i Peru och utarmade jordar i Honduras. Världen över arbetar Diakonias samarbetsorganisationer med att ställa om jordbruk och levnadssätt till en ny verklighet.

2017 - Fredsavtal i Colombia

Äntligen hände det. Ett fredsavtal tecknades mellan FARC-gerillan och Colombias regering. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer hade betydelsefulla roller i de förhandlingar som ledde till fredsavtalet.

2018 - Cyklar ökar jämställdhet

“Cykeln är ett verktyg för att öka tjejers rörelsefrihet men också för att stärka deras självförtroende och fysiska styrka”
Morjina Khatun, anställd på Diakonias kontor i Bangladesh.

I Bangladesh stödjer vi projekt som lär tjejer att cykla. När tjejer kan cykla kan de bland annat ta sig till skolan och med utbildning sjunker barnäktenskap. Cykeln blir en väg mot ökad jämställdhet.

2020 - Coronapandemi

Coronapandemin med hårda restriktioner och nedstängningar i många länder slår hårt mot människor som redan lever i utsatthet. För första gånger på decennier ökar den globala fattigdomen. Våld mot kvinnor blir vanligare och viruset används även som svepskäl för inskränkningar i demokratin i många länder. Vårt arbete är viktigare än någonsin.

Två flickor sitter på en bänk och skrattar.

Var med och förändra

Bli månadsgivare

Vill du läsa mer om vår spännande historia?

Då kan du ladda ner vår bok som berättar om de första 40 åren.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.