Diakonia - Människor som förändrar världen
Mat delas ut i Kenya i samband med svältkatastrofen vid Afrikas horn 2011.

Värdegrund och policy

Diakonias arbete bygger på en kristen värdegrund, en övertygelse om att alla människor är lika mycket värda. Bland våra anställda och bland de organisationer vi samarbetar med finns många olika religioner och livsåskådningar representerade. Vi förenas i övertygelsen om att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv.

En rättvis, jämlik och hållbar värld 

Diakonias vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vår policy beskriver visionen utifrån vår kristna grund. Diakonia anser att alla människor ska ha rätten, kunskapen och möjligheten att påverka sina egna liv och det samhälle de lever i. Sann jämlikhet och jämställdhet uppstår inte automatiskt när ett samhälle utvecklas ekonomiskt eller demokratiskt. Det krävs ett särskilt arbete för rättvisa mellan könen för att uppnå det. Diakonia har därför tagit fram feministiska principer som vi arbetar utifrån. Det är så vi vill förändra världens orättvisa strukturer på djupet. 

Värdeord 

Diakonia arbetar utifrån fem värdeord som formar vårt dagliga arbete.  Solidaritet, rättvisa, mod, åtagande och ansvar.

Ordet ”diakonia” har sitt ursprung i grekiskan och betyder omsorg eller tjänst. I kristen tradition används ordet "diakonia" för beskriva arbetet för en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser – skapelsens rikedom. Målet är att stå till tjänst för dem som behöver vår hjälp, att förändra och att våga tro på att det går. Och att inte vänta på att det ska ske av sig självt.

Diakonias policy

NamnStorlekFiltypLadda ner
Diakonias policy 8292 KB PDF