Diakonia - Människor som förändrar världen
I Gaza har Diakonia flera samarbetsorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Foto: Aida Burnett Cargill

Stadgar

Diakonias stadgar är ett formellt dokument som fastställer grunden för verksamheten. Stadgarna styr bland annat hur övergripande styrning av Diakonia ska ske och hur styrelsen utses.

Två kyrkor är huvudmän

Stadgarna i sitt nuvarande skick fastställdes i juni 2012. En av förändringarna som skedde då var att de tidigare fyra huvudmännen för Diakonia blev två. Detta eftersom Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan under 2012 gått samman i ett nytt trossamfund med namnet Gemensam Framtid.

Under Gemensam Framtids kyrkokonferens år 2013 beslöts det att det permanenta namnet för det nya trossamfundet skulle vara Equmeniakyrkan. Därmed står nu Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen som huvudmän för Diakonia.

Ladda ned Diakonias stadgar

NamnStorlekFiltypLadda ner
Diakonias stadgar 87 KB PDF