Diakonia - Människor som förändrar världen

Ledningsgrupp

Diakonias generalsekreterare Georg Andrén har det övergripande ansvaret för verksamheten. Han och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor formar en ledningsgrupp.

2018-11-14

På den här sidan kan du läsa mer om ledningens bakgrund och erfarenheter.

Georg Andrén, generalsekreterare

Generalsekreterare för Diakonia sedan september 2017. Närmast dessförinnan Sveriges ambassadör i Guatemala. Georg har innehaft flera chefstjänster på Sida, med ansvar för bland annat Afrika och bilaterala utvecklingssamarbeten i Asien. Georg har tidigare även arbetat med samordningsansvar för Sveriges politik för global utveckling på Utrikesdepartementet. Masterexamen i ekonomi och statistik.

E-post: georg.andren@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 48

Eva Åberg, internationell chef

Fil. kand. i internationella relationer. Har tidigare arbetat i flera olika positioner inom Diakonia samt för flera svenska organisationer, i Sverige och i Afrika. Utbildning och erfarenhet även inom information och kommunikation.

E-post: eva.aberg@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 13

Ann-Sofie Lasell, administrativ chef

Socionom med erfarenhet från socialt arbete och chefsuppdrag i kommun och landsting samt många år som organisationskonsult. Ann-Sofie kommer närmast från Sveriges kristna råd, där hon varit koordinator för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Hon har också arbetat i Jerusalem på Swedish Christian Study Centre samt varit mycket involverad i bildandet av Equmeniakyrkan. Under fyra år var Ann-Sofie ledamot i Diakonias styrelse.

Epost: ann-sofie.lasell@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 24

Lena Lundin, HR-chef

Fil. Kand. och diplomerad vid 4-åriga organisationsprogrammet vid Gestaltakademin i Skandinavien. Lena har haft flera olika HR befattningar inom den privata sektorn och kommer närmast från en befattning på Sida där hon under 11 år främst arbetat med chefs- och ledarutveckling. Började på Diakonia januari 2018.

E-post: lena.lundin@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 12

Cecilia Nilsson Kleffner, policy och påverkanschef

Fil mag i freds- och konfliktstudier och jur. kand. Började på Diakonia 2012 i en anställning med fokus på humanitär rätt. Chef för Diakonias policy- och påverkansavdelning sedan augusti 2015. Cecilia var innan hon kom till Diakonia chef på den internationella NGO-koalitionen för internationella brottmålsdomstolen (CICC) i Haag och för International Criminal Law Services. Undervisar i folkrätt.

E-post: cecilia.nilssonkleffner@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 04

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef

Fil. kand. i litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Certifierad fundraiser av The European Fundraising Association (EFA). Har tidigare arbetat med kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Räddningsmission.

E-post: helena.lind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 23