Diakonia - Människor som förändrar världen

Ledningsgrupp

Diakonias generalsekreterare Georg Andrén har det övergripande ansvaret för verksamheten. Han och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor formar en ledningsgrupp.

2017-03-16

På den här sidan kan du läsa mer om ledningens bakgrund och erfarenheter.

Georg Andrén, generalsekreterare

Georg Andrén, generalsekreterare

E-post: georg.andren@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 48

Krister Adolfsson, bitr. generalsekreterare

Administrativ chef. Har under flera år arbetat som regionchef för Diakonia i Afrika. Tidigare ekonomichef för Diakonia.

E-post: krister.adolfsson@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 24

Eva Åberg, internationell chef

Fil. kand. i internationella relationer. Har tidigare arbetat i flera olika positioner inom Diakonia samt för flera svenska organisationer, i Sverige och i Afrika. Utbildning och erfarenhet även inom information och kommunikation.

E-post: eva.aberg@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 13

Lena Lundin, HR-chef

E-post: lena.lundin@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 12

Cecilia Nilsson Kleffner, policy och påverkanschef

Fil mag i freds- och konfliktstudier och jur. kand. Började på Diakonia 2012 i en anställning med fokus på humanitär rätt. Chef för Diakonias policy- och påverkansavdelning sedan augusti 2015. Cecilia var innan hon kom till Diakonia chef på den internationella NGO-koalitionen för internationella brottmålsdomstolen (CICC) i Haag och för International Criminal Law Services. Undervisar i folkrätt.

E-post: cecilia.nilssonkleffner@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 04

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef

Fil. kand. i litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Certifierad fundraiser av The European Fundraising Association (EFA). Har tidigare arbetat med kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Räddningsmission.

E-post: helena.lind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 23

Ewa Widén, senior organisationssekreterare

Socionom. Har tidigare bland annat varit Regionchef i Centralamerika, ansvarig för Diakonias arbete i Asien och Mellanöstern samt  arbetat på den administrativa avdelningen och personalavdelningen vid huvudkontoret.

E-post: ewa.widen@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 18