Diakonia - Människor som förändrar världen

Ledningsgrupp

Diakonias generalsekreterare Georg Andrén har det övergripande ansvaret för verksamheten. Han och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor formar en ledningsgrupp.

På den här sidan kan du läsa mer om ledningens bakgrund och erfarenheter.

Georg Andrén, generalsekreterare

Generalsekreterare för Diakonia sedan september 2017. Närmast dessförinnan Sveriges ambassadör i Guatemala. Georg har innehaft flera chefstjänster på Sida, med ansvar för bland annat Afrika och bilaterala utvecklingssamarbeten i Asien. Georg har tidigare även arbetat med samordningsansvar för Sveriges politik för global utveckling på Utrikesdepartementet. Masterexamen i ekonomi och statistik.

E-post: georg.andren@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 48

Eva Åberg, internationell chef

Fil. kand. i internationella relationer. Har tidigare arbetat i flera olika positioner inom Diakonia samt för flera svenska organisationer, i Sverige och i Afrika. Utbildning och erfarenhet även inom information och kommunikation.

E-post: eva.aberg@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 13

Ann-Sofie Lasell, administrativ chef

Socionom med erfarenhet från socialt arbete och chefsuppdrag i kommun och landsting samt många år som organisationskonsult. Ann-Sofie kommer närmast från Sveriges kristna råd, där hon varit koordinator för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Hon har också arbetat i Jerusalem på Swedish Christian Study Centre samt varit mycket involverad i bildandet av Equmeniakyrkan. Under fyra år var Ann-Sofie ledamot i Diakonias styrelse.

Epost: ann-sofie.lasell@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 24

Lena Lundin, HR-chef

Fil. Kand. och diplomerad vid 4-åriga organisationsprogrammet vid Gestaltakademin i Skandinavien. Lena har haft flera olika HR befattningar inom den privata sektorn och kommer närmast från en befattning på Sida där hon under 11 år främst arbetat med chefs- och ledarutveckling. Började på Diakonia januari 2018.

E-post: lena.lundin@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 12

Cecilia Nilsson Kleffner, policy och påverkanschef

Fil mag i freds- och konfliktstudier och jur. kand. Började på Diakonia 2012 i en anställning med fokus på humanitär rätt. Chef för Diakonias policy- och påverkansavdelning sedan augusti 2015. Cecilia var innan hon kom till Diakonia chef på den internationella NGO-koalitionen för internationella brottmålsdomstolen (CICC) i Haag och för International Criminal Law Services. Undervisar i folkrätt.

E-post: cecilia.nilssonkleffner@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 04

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef

Fil. kand. i litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Certifierad fundraiser av The European Fundraising Association (EFA). Har tidigare arbetat med kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Räddningsmission.

E-post: helena.lind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 23