Diakonia - Människor som förändrar världen

Ledningsgrupp

Diakonias generalsekreterare Lena Ingelstam har det övergripande ansvaret för verksamheten. Hon och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor formar en ledningsgrupp.

På den här sidan kan du läsa mer om ledningens bakgrund och erfarenheter.

Lena Ingelstam, generalsekreterare

Lena Ingelstam, generalsekreterare

Generalsekreterare sedan juni 2020. Lena Ingelstam har stor erfarenhet från bistånds- och utvecklingssamarbete, från såväl biståndsmyndigheten Sida som från civilsamhället. Innan hon tillträdde som generalsekreterare arbetade hon som internationell chef på Rädda Barnen. Hon började sitt internationella engagemang på Diakonia när hon 1998 sändes ut som regionchef för Sydamerika.

E-post: lena.ingelstam@diakonia.se

Ann-Sofie Lasell, administrativ chef

Socionom med erfarenhet från socialt arbete och chefsuppdrag i kommun och landsting samt många år som organisationskonsult. Ann-Sofie kommer närmast från Sveriges kristna råd, där hon varit koordinator för det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Hon har också arbetat i Jerusalem på Swedish Christian Study Centre samt varit mycket involverad i bildandet av Equmeniakyrkan. Under fyra år var Ann-Sofie ledamot i Diakonias styrelse.

E-post: ann-sofie.lasell@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 24

Lena Lundin, HR-chef

Fil. Kand. och diplomerad vid 4-åriga organisationsprogrammet vid Gestaltakademin i Skandinavien. Lena har haft flera olika HR befattningar inom den privata sektorn och kommer närmast från en befattning på Sida där hon under 11 år främst arbetat med chefs- och ledarutveckling. Började på Diakonia januari 2018.

E-post: lena.lundin@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 12

Mattias Brunander, policy och påverkanschef

Statsvetare som har bred erfarenhet av Diakonias arbete. Mattias har varit regionchef för Diakonia i Latinamerika, biträdande regionchef för Asien och programansvarig i Centralamerika. Han har också jobbat med processledning och metodansvar på huvudkontoret. Mattias har även varit programchef på Action Aid och chef för givarsamordning och bidragshantering på Rädda Barnen.

E-post: mattias brunander@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 69

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef

Fil. kand. i litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Certifierad fundraiser av The European Fundraising Association (EFA). Har tidigare arbetat med kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Räddningsmission.

E-post: helena.lind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 23

Anna Eggelind, internationell chef

Civilekonom med lång erfarenhet inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. Kommer senast från Rädda Barnen där hon varit biträdande internationell chef under fem år, och tillförordnad internationell chef under sex månader. Har tidigare arbetat med Diakonias land- och regionprogram i Mellanöstern samt vid ett lokalt forskningsinstitut i Palestina. 

E-post: anna.eggelind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 67

Domingo Torres Santos, biträdande internationell chef

Domingo har en masterexamen i business administration med fokus på organisationsutveckling och resursmobilisering, samt en masterexamen i humanitärt arbete. Han har innehaft flera olika positioner på Diakonia, bland annat som koordinator för Diakonias globala program, tematisk rådgivare inom social och ekonomisk rättvisa, regionsekreterare för Latinamerika samt som regional programansvarig på regionkontoret i Nairobi. 

E-post: domingo.torressantos@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 36