Diakonia - Människor som förändrar världen

50 år av kamp för en rättvis värld

År 2016 har Diakonia funnits i 50 år. Lika många år har vi kämpat för mänskliga rättigheter och för en bättre värld för alla människor. Här kan du läsa om, se bilder och filmer om några av de skeenden i historien där vi, och våra samarbetsorganisationer, varit delaktiga.


Sydafrika har präglats av orättvisa genom århundraden. Under åren 1948 till 1994 införde den vita minoritetsregimen ett system där den svarta majoritetsbefolkningen förtrycktes med så kallade apartheidlagar. Apartheid betyder åtskilda och alla icke-vita diskriminerades på alla plan i samhället. Frank Chikane var en av grundarna till UDF, Förenade demokratiska fronten och en förgrundsgestalt i kampen för demokrati, rättvisa och jämlikhet. Diakonia var med under kampen och spelade en viktig roll fram till att apartheid avskaffades. Arvet efter apartheidsystemet lever dock fortfarande kvar i form av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Lerato Kobe är människorättsaktivist och akademiker och arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla sydafrikaner.  


Diakonia har stöttat organisationen Arcenciel i Libanon sedan starten 1985. Arbetet sker bland de mest utsatta i samhället, bland dem krigsskadade från Libanons inbördeskrig som varade i 15 år. Möt en av grundarna,  Pierre Issa och hans dotter Miguel, som nu leder organisationen som anses vara en av de främsta sociala, icke vinstdrivande, entreprenörerna i Mellanöstern. 
Behovet av hjälpinsatser ökar idag i Libanon på grund av växande flyktingströmmar från Syrien samtidigt som många libaneser lever på marginalen.

Jotham Myaka växte upp på en farm, ägd av en vit farmare. Hans pappa var lantarbetare utan rättigheter. Tack vare föräldrarnas kamp och Jothams beslutsamhet lyckades han fly barnarbetet på fälten och fick möjlighet att gå i skolan. Jotham drev organisationen Zibambeleni (som betyder ”att klara sig själv” på zulu) som Diakonia stöttade under många år. Tillsammans kämpade vi för de fattigas rätt till land, för demokrati och mänskliga rättigheter. Jotham hjälpte mer än 2000 familjer att få tillbaka sin mark. Vi var med när apartheid störtades och i det viktiga arbetet för att demokratisera Sydafrika. Foto: Robban Andersson  #90tal

År 1966 drabbades Indien av svår torka. Det var ropen på hjälp därifrån som blev startskottet för Diakonia, som då kallades ”Frikyrkan hjälper”. Mathjälp delades ut till de mest utsatta, brunnar borrades och sjuka barn, mödrar och åldringar fick hjälp. På bilden pumpar en flicka i torkdrabbade Bihar-provinsen vatten ur en brunn som bekostats av pengar som samlats in av ”Frikyrkan hjälper”. #60tal


För att förändra världen måste man jobba på olika sätt, på olika ställen. För några år sedan var vi med och drev den internationella kampanjen ”Utrota fattigdomen nu” där Bono från U2 var en av frontfigurerna. Här pratar vi fattigdom och orättvisa strukturer på Hultsfredsfestivalen. #00tal

När Prateep Ungsongtham Hata var 11 år såg hon hur hennes bäste vän ramlade ner från en skraltig byggnadsställning. Blodet forsade från hans huvud. De var båda barnarbetare i Bangkoks hamn. Ingen ville säga till henne att han dog, men hon såg honom aldrig mer. ”Det var då jag bestämde mig för att försöka förbättra villkoren för fattiga. När man är fattig är livet så eländigt, tänkte jag” säger Prateep Ungsongtham Hata. När hon var 16 år öppnade hon en skola i sitt eget hem, för fattiga barn som saknade ID-kort och var portade från vanliga skolor. Diakonia stödde länge skolan där barnen också fick mat och förebyggande hälsovård. #90tal

”Jag drömmer om att bli korrespondent. Men framför allt vill jag studera. Utbildade människor är inte lika lätta att lura” säger Isabel. Isabel var 15 år när den här bilden togs, kort efter att inbördeskriget i El Salvador vad slut. Hon övergavs som barn men var stark nog att skapa sitt eget liv. Foto: Robban AnderssonNågra barn leker i rasmassorna i huvudstaden Beirut. Under 1980-talet var Libanon svårt sargat av inbördeskrig. Diakonia fanns där och hjälpte människor i nöd. #80tal

År 2000 drabbades Mocambique av fruktansvärda översvämningar. Följderna blev fatala. Många människor dog. Den här bilden är tagen ett halvår efter översvämningarna. Familjens åker har förvandlats till en sjö. Bönder omskolades till fiskare. #00tal

I gränstrakterna mellan Thailand och Myanmar pågår en fruktansvärd människohandel. Unga flickor riskerar att utnyttjas som sexslavar i bordeller i norra Thailand. Diakonias samarbetsorganisation New Life Center ger utsatta flickor en möjlighet till utbildning och ett liv i trygghet. Här är några av ungdomarna som bor på New Life Center, klädda i akha-folkets traditionella dräkter.

Ärkebiskop Oscar Romero mördades medan han förberedde nattvarden i en kyrka i El Salvador. Några minuter tidigare hade han predikat över budordet ”Du skall icke dräpa”. Han vågade tala om fred och försoning mitt under brinnande inbördeskrig. Oscar Romeros liv har blivit en symbol för kampen för social rättvisa. Diakonia samarbetade med Oscar Romero och stödde hans kamp. Två veckor innan han mördades tilldelades han Diakonias fredspris. #80tal

Bron i Mapera, Kenya, är mer än en bro. Den är en käftsmäll mot korruptionen. Diakonias samarbetsorganisation Clarion undervisade en grupp bybor om sina rättigheter, om skattesystemet och landets lagar. De började ställa frågor om den där bron som aldrig blev klar. Det visade sig att byggherren hade fått betalt innan bron var på plats. Ett klassiskt fall av korruption där byggherren och myndighetens tjänstemän stoppade bropengarna i egen ficka. Men byborna, som efter utbildningarna med Clarion visste vart de skulle vända sig för att få klarhet i finanserna, organiserade sig och satte press på makthavarna. Nu står bron där mitt i den frodiga afrikanska grönskan, som ett utropstecken för människors styrka och förmåga att ta makten över sina liv. #00tal

Livet i skuggan av muren kan vara tufft, både på den israeliska och den palestinska sidan. Men även här finns det en vardag, där barnen leker och spelar fotboll. Vi står upp för internationell humanitär rätt.Efter befrielsekriget låg delar av Bangladesh i spillror. Många skolor hade helt förstörts. Diakonia ledde ett skolprojekt, där man utbildade lärare och byggde skolor som också fungerade som byns samlingspunkt. Att frakta byggnadsmaterialet var i många fall ett mödosamt arbete. #70tal

Doña Alicia har spelat en viktig roll i organisationen för hembiträdenas rättigheter i La Paz, Bolivia. Tillsammans har de kämpat för fasta arbetstider, semester och mammaledighet. De har lyckats höja lönen för tiotusentals kvinnor och arbetat för att deras rättigheter respekteras. Foto: Richard Kilström #90tal

Vi kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. I många år har Diakonia arbetat med funktionsnedsatta i Palestina. De tillhör en utsatt och under lång tid försummad grupp. Laxmi Priya Sahoo, solrosodlare i Indien, blev lurad att köpa en ny sorts ris som skulle ge stora skördar. Men utsädet blev sterilt och krävde dyra kemikalier. ”Det känns grymt, vi som redan är så fattiga blir bara ännu fattigare. Fast nu ska det bli ändring på det! Hela byn har gått samman om ett projekt där vi ska odla många fler grödor. Vi lägger äggen i flera korgar, som man säger. Nu behöver ingen längre hamna i skuld och bli av med sina åkrar. Själv odlar jag solrosor som förser hela byn med olja. Jag är mycket stolt när jag ser hur de lyser på fälten om morgonen” sa hon. Fattiga bönder i fattiga länder har svårt att få avsättning för sina produkter när marknaden svämmar över av subventionerade varor från utlandet. Samtidigt gör de höga tullmurarna det svårt att exportera. #00tal

Fattiga bönder i Chiquitano i Bolivia marscherar för sin rätt till mark. I Latinamerika är jordfördelningen väldigt skev. Några få procent av befolkningen äger en stor del av marken. Ofta säljs jord som odlas av småbönder till stora utländska investerare. Diakonia har under lång tid stött bondeorganisationer som kämpar för en rättvis fördelning av mark. Foto: Richard Kilström #00tal11-åriga Geetha överlevde tsunamin. Den här bilden är tagen knappt ett år efter katastrofen, då hon just hade fått en ny cykel. Hennes skola hade rustats upp och hon och hennes familj hade byggt ett litet plåtskjul på platsen där deras hus tidigare stod. ”Med cykeln kan jag cykla till skolan och om det kommer en ny tsunami kan jag cykla snabbt härifrån” sa hon. #00talPå 70-och 80-talen rasade blodiga inbördeskrig i Centralamerika. Hundratusentals människor tvingades fly sina hem. Diakonia stödde flyktingläger och gav humanitär hjälp till de krigsdrabbade. I krigets skugga pågick vardagslivet. De här flickorna och kvinnorna från El Salvador tvättar kläder. #70tal