Diakonia - Människor som förändrar världen
Israelisk bosättning i Palestina Utsikt över den israeliska bosättningen Efrat som ligger söder om Betlehem på Västbanken. Foto: Esther Flores Sedman/Diakonia

Sveriges bilaterala avtal med Israel får kritik

En ny rapport granskar hur EU-länderna lever upp till FN-resolutionen om att inte stödja illegala bosättningar i Palestina – och Sverige har mer att göra för att uppfylla kraven. Flera av Sveriges äldre avtal gör inte skillnad på illegala bosättningar och det egentliga Israel, vilket FN:s säkerhetsråd har uppmanat medlemsstaterna att göra.

2019-10-08

Israels bosättningar är illegala enligt en resolution i FN:s säkerhetsråd 2016, och medlemsstaterna uppmanas att skilja på Israel och bosättningar i alla relationer med landet. Nu i september gjordes en översyn av hur länderna följer beslutet, och Tysklands delegat konstaterade att om världens länder hade följt säkerhetsrådets beslut hade vi idag sett verkliga förhandlingar för en tvåstatslösning. Men så är alltså inte fallet.

Gamla avtal stöttar bosättningar

I en ny rapport från tankesmedjan European Council on Foreign Relations, ECFR, går man igenom EU:s medlemsländers avtal med Israel för att se om de lever upp till FNs säkerhetsråds beslut. Mer än 260 bilaterala avtal med Israel har analyserats på över 35 områden, bland annat jordbruk, forskning och turism. Rapporten konstaterar att alla nya avtal med Israel gör distinktionen mellan relationer med landet och relationer med olagliga bosättningar, och flera länder har direkt förbjudit finansiellt samarbete och handel med bosättningar.

Men trots positiva steg visar rapporten att många EU-länder, inklusive Sverige, fortsätter med olika former av avtal som i praktiken innebär finansiellt stöd och med bosättningar. I Sverige är det idag inte förbjudet att bedriva ekonomiskt samarbete med illegala bosättningar, och flera gamla avtal har inte justerats och förtydligats. Sverige följer alltså inte säkerhetsrådets resolution fullt ut. 

I Diakonias rapport Trading away peace från 2012 konstaterades att EU importerar 15 gånger mer från de illegala bosättningarna på det ockuperade palestinska området än från palestinierna.

Läs rapporten från ECFR här.