Diakonia - Människor som förändrar världen

Skuldavskrivningar behövs för att bemöta pandemin

De tidigare beskeden om stora lättnader i skulder för fattiga länder var ett välkommet andrum, men nu måste det till mer permanenta lösningar för att ta världen genom pandemin. Diakonias Penny Davies stakar ut en tydligare väg framåt med stora avskrivningar och ett nytt system.

2020-05-12

Vilka skuldlättnader har erbjudits?

Som vi tidigare har berättat om fattade G20:s medlemsländer beslut den 15 april om att 77 fattiga och skuldsatta länder inte ska behöva betala tillbaka på sina bilaterala lån fram till slutet av året. Totalt omfattar G20-initiativet tolv miljarder amerikanska dollar i bilaterala skulder. Tidigare har Internationella valutafonden (IMF) gett besked om tillfälliga lättnader på avbetalningar av skulder för 25 länder de kommande sex månaderna, på runt 215 miljoner amerikanska dollar. G20 har bett alla multilaterala utvecklingsbanker att också införa ett tillfälligt stopp för skuldåterbetalningar, vilket ännu inte skett. Även privata långivare uppmanas agera.

Vilka är bristerna och vad behövs? 

Beskeden från G20 och IMF ger länderna ett välkommet andrum, men de löser inte skuldfrågan. IMF:s initiativ motsvarar endast en procent av låginkomstländernas skulder. Utvecklingsländer behöver skuldlättnader på hela tusen miljarder dollar i år enligt UNCTAD för att bemöta effekterna av pandemin. Redan före pandemin stod många länder inför en skuldkris, bland annat orsakad av finansiell spekulation och en oreglerad finansiell marknad.

Initiativen ger tillfällig skuldlättnad men ingen lösning på sikt. Permanenta avskrivningar behövs. Skulderna kommer annars att behöva betalas tillbaka senare.

Fler skulder måste inkluderas. Alla multilaterala men även privata långivare måste ingå.

Juridiskt skydd behövs mot att privata kreditorer driver in sina fodringar, så att inte de frigjorda resurserna går till dem.

Skuldavskrivningar får inte dränera bistånd, nya sätt att finansiera avskrivningar måste till.

Stödpaket bör inte ges i form av lån som leder till nya skulder.

Ett nytt system för att hantera ohållbara skulder behövs på sikt, baserat på mål om att bekämpa fattigdom. FN:s generalsekreterare framförde den 23 april behovet av en sådan mekanism, och som beskrivs av UNCTAD.